Loading data. Please wait

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận Sản phẩm theo Tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản

Chứng nhận Sản phẩm theo Tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản

Dấu chứng nhận JIS cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng được sử dụng để tạo ra sản phẩm hoặc tạo ra dịch vụ...

Dịch vụ

Mã số mã vạch

Tư vấn áp dụng mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Chi tiết »

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

Tư vấn chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (hợp chuẩn), quy chuẩn kỹ thuật (hợp quy)

Chi tiết »

Tư vấn hệ thống quản lý

Tư vấn doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 26000,...

Chi tiết »