Loading data. Please wait

Tin tức / Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 

Ngày 4/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm:

a)   Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

b)   Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

c)   Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

d)   Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018.

Nghị định này thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xem chi tiết Nghị định.


...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

Quy chuẩn quốc gia (QCVN) này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sữa...

...

Công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng

Ngày 21/12/2017 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 4755/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu...

...

Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật và gửi...

...

Bãi bỏ danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mã số HS

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3741/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Bộ...

...

Đề xuất giảm phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý...

...

Doanh nghiệp chế biến thực phẩm và lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các tổ chức, doanh nghiệp trong...

...

Đưa an toàn thực phẩm lên tầm cao mới

Một số chuyên gia tham gia vào việc sửa đổi ISO 22000 giải thích tại sao phiên bản mới của tiêu chuẩn là một phản ứng...

...

PAS 96:2017 Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm và thức uống khỏi tấn công có chủ ý

Trong những năm qua, ngành công nghiệp và các nhà quản lý đã phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm làm cho các...

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN ISO/TS 22004:2015

Food safety management systems. Guidance on the application of ISO 22000

ISO 22000 Technical Corrigendum 1

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain; Technical Corrigendum 1

TCVN ISO/TS 22004:2008

Food safety management systems. Guidance on the application of TCVN ISO 22000:2007

ISO 22000

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

ISO/TS 22004

Food safety management systems - Guidance on the application of ISO 22000:2005

Ấn phẩm