Loading data. Please wait

FDA Medical Glove Guidance Manual

 

Đây là tài liệu đưa ra các hướng dẫn dựa vào những yêu cầu cơ bản về luật định của các Quy định FDA Hoa Kỳ mà tất cả các nhà sản xuất và nhập khẩu cần phải xem xét khi có ý định tham gia thị trường các sản phẩm Găng tay y tế.

This document contains guidance on the basic regulatory requirements set forth in FDA’s regulations that all manufacturers and importers must consider when they plan to market medical gloves.

Tải đầy đủ Tài liệu này tại đây.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm