Loading data. Please wait

Tiêu chuẩn khai thác mỏ và vật liệu

Đảm bảo an toàn và cân nhắc về hoạt động thực tế được xem xét trong quá trình khai thác nguyên vật liệu từ mặt đất.

Từ thăm dò đến khai thác các nguồn tài nguyên mới, các tiêu chuẩn về khai thác mỏ và vật liệu đảm bảo an toàn trong suốt quá trình khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các lĩnh vực tiêu chuẩn bao gồm sự an toàn của máy móc khai thác mỏ dưới lòng đất và phòng chống cháy nổ trong khai thác mỏ. 

Các dịch vụ do TechDoc  cung cấp:  

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


...

Ban hành các Quy chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn tàu biển

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ...

...

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27005 giúp làm giảm nguy cơ vi phạm an ninh thông tin

Trong thế giới của chúng ta được định hướng bởi công nghệ và siêu kết nối, vi phạm về dữ liệu và tấn công mạng vẫn là...

...

Dự thảo tiêu chuẩn nông nghiệp về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với...

...

Giới thiệu Ký hiệu của Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM

Techdoc xin giới thiệu ký hiệu của số hiệu của Tiêu chuẩn Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) giúp mọi người...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM về Thép không gỉ cho một số ứng dụng chung

Nhờ những đặc tính nổi bật, ngày nay, thép không gỉ được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, y tế, đời sống … Tuy...

...

Danh sách tiêu chuẩn Hoa kỳ ASTM - Thép không gỉ

Quy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà chế tạo và người sử dụng các...

...

Tiêu chuẩn Trung Quốc GB về ký hiệu thép

Tất cả các tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc đều có các ký hiệu bắt đầu từ với GB. GB là tên viết tắt của Guojia Biaozhun,...

Ấn phẩm