Loading data. Please wait

Tin tức / Tiêu chuẩn

Cách xác định các bên liên quan theo ISO 14001: 2015

 Trong bản phát hành ISO 14001:2015, có rất nhiều sự nhấn mạnh đặt trên các bên quan tâm của Hệ thống Quản lý Môi trường của bạn (EMS). Chúng ta cần hiểu các yêu cầu của các bên liên quan, phạm vi EMS và Chính sách Môi trường phải được cung cấp cho họ, và ban quản lý cần xem xét bất kỳ thông tin nào từ bên liên quan bên ngoài. Với tất cả tầm quan trọng này được đặt cho các bên quan tâm, bạn có thể tự hỏi tại sao bạn cần phải xác định họ và những gì họ quan tâm sẽ có trong EMS của bạn. Ở đây, tôi sẽ tìm hiểu lý do tại sao tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 muốn bạn xác định các bên này, và những gì trong đó dành cho họ.

Tại sao lại xác định các bên quan tâm?

Các yêu cầu để xác định các bên quan tâm cho EMS của bạn được đưa ra trong Mục 4.2 để hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. Trong phần này giải thích lý do để xác định các bên quan tâm và sau đó xác định các nhu cầu và mong muốn có liên quan của các bên này để bạn có thể xác định những nhu cầu và mong muốn đó trở thành nghĩa vụ tuân thủ. Một phần của việc có một EMS để đáp ứng nhu cầu của các bên quan tâm của bạn.

Ví dụ: nếu bạn có khách hàng mong muốn bao bì của bạn có thể sử dụng lại được và muốn trả lại cho bạn để sử dụng cho chuyến hàng tiếp theo, họ sẽ không hài lòng nếu bạn gửi sản phẩm của bạn đến họ trong một hộp chứa một lần. Đây sẽ là một kỳ vọng của một bên quan tâm mà bạn cần phải xác định và phấn đấu để đáp ứng.

Hơn nữa trong phần này thảo luận về các bên liên quan, đề cập đến phạm vi của EMS và Chính sách Môi trường được cung cấp cho các bên quan tâm và yêu cầu xem xét của lãnh đạo bao gồm việc thẩm định bất kỳ thông tin nào từ bên liên quan bên ngoài. Nếu bạn xác định nhu cầu và mong muốn của các bên liên quan, bạn sẽ muốn cho họ biết bạn đang làm gì ở các cấp cao nhất của EMS và bạn sẽ muốn xem lại bất kỳ bình luận nào họ có thể có về hiệu quả EMS của bạn.

Ai là những người quan tâm đến bạn, và tại sao họ quan tâm?

Những người khác nhau quan tâm đến EMS của bạn vì nhiều lý do khác nhau, và suy nghĩ về điều này khi bạn xác định các bên quan tâm và xác định nhu cầu và mong đợi của họ có thể hữu ích. Mặc dù đây không phải là danh sách đầy đủ cho mọi ngành, nhưng có một vài bên quan tâm chung và một số lý do tại sao họ có thể quan tâm đến việc thực hiện Hệ thống Quản lý Môi trường của bạn:

Chính phủ: Cho dù bạn có kinh doanh ở đâu, sẽ có những quy định của chính phủ cần phải đáp ứng ở một mức độ nào đó. Điều này đặc biệt đúng với các quy định về môi trường. Chính phủ thường có các quy định về môi trường tổng thể chi phối nhiều ngành công nghiệp, và các quy định của địa phương có thể liên quan đến những thứ như những gì bạn có thể tái chế, và / hoặc những gì có thể được làm sạch và thải ra môi trường. Không đáp ứng các yêu cầu của bên có liên quan này có thể có nghĩa là tiền phạt hoặc các hình phạt khác.

Cổ đông: Cổ đông của công ty bạn muốn bạn kiếm tiền và không lãng phí nó, đó là lý do tại sao họ đồng ý thực hiện một EMS . Họ sẽ quan tâm đến EMS của bạn cho khả năng bạn phải đáp ứng các yêu cầu và tránh bị phạt, hoặc thậm chí để kiếm tiết kiệm chi phí từ cải tiến EMS của bạn.

Khách hàng: Giống như các cổ đông của bạn, khách hàng của bạn không muốn bạn ảnh hưởng đến việc phân phối sản phẩm bị ngừng hoạt động do bắt buộc về mặt pháp lý. Họ cũng có thể có các mục tiêu về môi trường của riêng mình mà có thể dễ dàng gặp phải với sự tham gia của bạn, chẳng hạn như mục tiêu giảm chất thải vào bãi chôn lấp mà có thể được cải thiện nếu bạn sử dụng thùng chứa có thể tái chế hoặc tái sử dụng.

Hàng xóm: Nếu doanh nghiệp của bạn có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường ở những khu vực gần nhất, như tràn hóa chất hoặc ô nhiễm tiếng ồn, thì những người hàng xóm của bạn sẽ là những người quan tâm đến cách kiểm soát EMS của bạn. Hơn nữa, nếu quy trình của bạn phát ra các chất gây ô nhiễm không khí có thể thổi xa hơn, hàng xóm xa hơn từ vị trí của bạn có thể bị ảnh hưởng và quan tâm đến những gì bạn đang làm để cải thiện.


Ấn phẩm