Loading data. Please wait

Sản xuất thông minh

Xem chi tiết:

Danh mục các tiêu chuẩn về cảm biến (sensor)

Danh mục các tiêu chuẩn về An ninh mạng (Cyber Securiry)

Danh mục các tiêu chuẩn về Robot

Danh mục các tiêu chuẩn về Tự động hóa

Danh mục các tiêu chuẩn về IoT

Danh mục các tiêu chuẩn về AI

 

Sản xuất thông minh
Sản xuất thông minh bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị và vòng đời của sản phẩm, từ ý tưởng và thiết kế đến sản xuất, phân phối và tái chế cuối cùng, cũng như tích hợp thời gian thực của đầu vào và phản hồi của người dùng hoặc người tiêu dùng. Đó là về các quy trình nhanh nhẹn, thích ứng và thông minh.

Mục tiêu cuối cùng là kết nối mọi bước của quy trình sản xuất. Các nhà máy đang tổ chức tích hợp hệ thống kỹ thuật chưa từng có trên các lĩnh vực, thứ bậc, ranh giới địa lý, chuỗi giá trị và các giai đoạn vòng đời. Việc tích hợp này sẽ chỉ thành công nếu công nghệ này được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn quốc tế dựa trên sự đồng thuận toàn cầu.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là môi trường hiện tại và đang phát triển của các nhà máy thông minh, trong đó mọi công đoạn của quy trình sản xuất đều được kết nối với nhau. Các máy được trang bị thuật toán học máy giao tiếp với nhau và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu từ một loạt cảm biến.

Các công nghệ như Internet vạn vật công nghiệp (IoT), AI và in 3D đều tác động đến cách chúng ta sản xuất, giao dịch, sinh sống và giao tiếp.
Chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực sản xuất sẽ không thể thực hiện được nếu không có các tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo tính tương thích và khả năng tương tác để các công nghệ mới có thể được áp dụng liền mạch. Các tiêu chuẩn quốc tế đang giúp các nhà sản xuất phát triển sản phẩm và dịch vụ của họ theo cách hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Nhiều công ty, tập đoàn và các cơ quan công nghiệp khác đang tích cực tham gia vào công việc tiêu chuẩn hóa. 

Sự cần thiết của tiêu chuẩn quốc tế
Tiêu chuẩn hóa có tầm quan trọng đặc biệt vì ngày càng có nhiều công ty trên thế giới áp dụng các quy trình thông minh. Công nghiệp 4.0 yêu cầu sự tích hợp chưa từng có của các hệ thống trên các lĩnh vực, ranh giới phân cấp và các giai đoạn vòng đời.
Vì lý do này, IEC đặc biệt chú trọng đến hoạt động của hệ thống. 

Ban quản lý tiêu chuẩn hóa IEC (SMB) đã thành lập ủy ban hệ thống sản xuất thông minh (SyC SM) với mục đích cung cấp sự điều phối và tư vấn cũng như hài hòa và thúc đẩy các hoạt động sản xuất thông minh trong IEC, các SDO và tập đoàn khác. 

Xem tài liệu: Factory of the Future

 

 


Ấn phẩm