Loading data. Please wait

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) là gì

Theo TCVN 6450:2007 (ISO/IEC Guide 2:2004)

Tiêu chuẩn được cơ quan tiêu chuẩn quốc gia chấp nhận và có tính phổ biến rộng rãi.

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và đề nghị thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm:

  • Tổ chức kinh tế;
  • Cơ quan nhà nước; 
  • Đơn vị sự nghiệp;
  • Tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

  • Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;
  • Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS

Dưới đây là thông tin một số Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc gia phổ biến trên thế giới, đồng thời đây cũng là các cơ quan Tiêu chuẩn hóa đại diện cho các quốc gia tham gia vào các Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế như ISO, IEC, ITU với tư cách là thành viên chính thức. 

Quốc gia

Tên viết tắt

Ký hiệu Tiêu chuẩn quốc gia

Australia

SA

AS

Austria

ASI

OENORM

Belgium

NBN

NBN

Brazil

ABNT

ABNT

Canada

SCC

CAN

China

SAC

GB

Czech Republic

UNMZ

CSN

Denmark

DS

DS

France

AFNOR

NF

Germany

DIN

DIN

India

BIS

IS

Indonesia

BSN

SNI

Italy

UNI

UNI

Japan

JISC

JIS

Korea, Republic of

KATS

KS

Malaysia

DSM

MS

Netherlands

NEN

NEN

New Zealand

NZSO

NZS

Portugal

IPQ

NP

Russian Federation

GOST R

GOST

South Africa

SABS

SANS

Spain

UNE

UNE

Sweden

SIS

SIS

Switzerland

SNV

SN

Thailand

TISI

TIS

United Kingdom

BSI

BS

United States

ANSI

ANSI

Viet Nam

STAMEQ

TCVN

Xem chi tiết các Cơ quan xây dựng tiêu chuẩn trên thế giới.

 

Các dịch vụ do TechDoc cung cấp:     

 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:

 


...

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) là gì

Tiêu chuẩn được cơ quan tiêu chuẩn quốc gia chấp nhận và có tính phổ biến rộng rãi

...

Các Tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC mới ban hành

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC là tổ chức hàng đầu thế giới chịu trách nhiệm xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc tế...

...

Tiêu chuẩn ASTM mới ban hành

Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ ASTM (American Society for Testing and Materials - ASTM), tên giao dịch tiếng Anh...

...

Tiêu chuẩn Anh BS 11000-2: 2017 về Hệ thống quản lý mối quan hệ hợp tác kinh doanh

Tiêu chuẩn Anh BS 11000-2:2017 cung cấp hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Anh BS ISO 44001: 2017 Hệ thống quản lý mối quan...

...

Website của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã có thêm ngôn ngữ tiếng Nga

Thực tế thì ngay từ khi ra đời Trang Website của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã có ba ngôn ngữ: Anh, Pháp và Nga

...

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS mới ban hành tháng 4/2018

TechDoc xin giới thiệu các Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) mới được ban hành

...

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS mới ban hành tháng 6/2018

TechDoc xin giới thiệu các Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) mới được ban hành

...

Tiêu chuẩn quốc tế ISO để cải thiện an toàn trong lĩnh vực hạt nhân

Cải thiện an toàn là mục tiêu chính của hầu hết các ngành công nghiệp và thúc đẩy chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ...

...

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS mới ban hành tháng 7/2018

TechDoc xin giới thiệu các Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) mới được ban hành

...

Neo biển - Hướng dẫn ISO mới về an toàn xuồng cứu sinh

Ngày càng có nhiều người đi biển trong dịp hè và mong muốn được an toàn trên boong tàu. Các hướng dẫn của Tổ chức Tiêu...

...

Khảo sát của ISO về các chứng chỉ phù hợp với hệ thống quản lý năm 2016

Hàng năm Ủy ban Đánh giá sự phù hợp của ISO (ISO/CASCO) thực hiện một cuộc khảo sát về việc chứng nhận phù hợp với các...

...

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS mới ban hành tháng 8/2018

TechDoc xin giới thiệu các Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) mới được ban hành

...

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS mới ban hành tháng 9/2018

TechDoc xin giới thiệu các Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) mới được ban hành

...

Halal là gì

Halal là một thuật ngữ tiếng Ả Rập, được sử dụng để miêu tả những điều kiện và quy tắc về thực phẩm, đồ uống và cách...

...

Tiêu chuẩn Halal và tầm quan trọng của Tiêu chuẩn Halal đối với đời sống xã hội

Tiêu chuẩn Halal là một hệ thống quy tắc và yêu cầu đối với thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và các hoạt động khác, tuân...

...

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn Halal

Áp dụng tiêu chuẩn Halal mang lại nhiều lợi ích về tôn giáo, vệ sinh, thị trường và uy tín, đồng thời khuyến khích sự...

...

Một số khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn Halal tại các quốc gia phi Hồi giáo và đề xuất giải pháp

Một số quốc gia phi Hồi giáo đã bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của tiêu chuẩn Halal và đã đưa ra các bước để phát...

...

Loại tiêu chuẩn Halal được sử dụng phổ biến hiện nay trên toàn thế giới

Có nhiều tiêu chuẩn Halal khác trên thế giới, mỗi tiêu chuẩn có những yêu cầu và quy định riêng, nhằm đảm bảo tính Halal...

...

Các lĩnh vực phổ biến áp dụng của Tiêu chuẩn Halal hiện nay

Các tiêu chuẩn Halal được thiết kế để đảm bảo tính Halal của các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu...

...

Vai trò của các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn Halal

Các tiêu chuẩn Halal được xây dựng, áp dụng và quản lý một cách toàn diện và hiệu quả, nhằm đảm bảo tính Halal của các...

...

Các cách thức để doanh nghiệp có thể áp dụng được tiêu chuẩn Halal

Qua việc áp dụng các cách thức này, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính Halal của sản phẩm hoặc dịch vụ và đáp ứng nhu cầu...

...

Các yêu cầu cơ bản đối với một số sản phẩm và dịch vụ phổ biến được quy định trong tiêu chuẩn Halal

Dưới đây là các yêu cầu cơ bản đối với một số sản phẩm và dịch vụ phổ biến được quy định trong tiêu chuẩn Halal giúp tổ...

...

Các tổ chức quốc tế và quốc gia tham gia chính vào việc xây dựng tiêu chuẩn Halal

Dưới đây là các tổ chức quốc tế và quốc gia tham gia chính vào việc xây dựng tiêu chuẩn Halal đã được hầu hết các quốc...

...

Chứng nhận Halal

Khi một sản phẩm được chứng nhận, đó là biểu tượng của chất lượng và sự tuân thủ các tiêu chuẩn Halal.

...

Danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam và Tiêu chuẩn nước ngoài về Halal

Dưới đây là danh mục đầy đủ các Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam và Tiêu chuẩn nước ngoài về Halal mới nhất (2024) để...

...

Chứng nhận Halal – mở cánh cửa vào thị trường tiềm năng tỷ đô của các doanh nghiệp Việt Nam

Để mở cánh cửa vào thị trường này, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn Halal. Có được chứng nhận Halal cũng có nghĩa...

...

Định hướng của cơ quan quản lý nhà nước để thúc đấy phát triển ngành công nghiệp Halal

Việt Nam cũng bắt đầu có những bước xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về Halal và định hướng tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn cho...

Ấn phẩm