Loading data. Please wait

ISO 45001 Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 "Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng" sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh hơn cho người lao động và những đối tượng liên quan, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến lao động và sức khoẻ yếu cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH & S). Dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế này vừa đạt đến giai đoạn cuối cùng (Final Draft International Standards - FDIS), nghĩa là các bên quan tâm có thể một lần nữa gửi ý kiến góp ý cho bản dự thảo tiêu chuẩn này trước khi được công bố ban hành chính thức, dự kiến ​​vào tháng 3 năm 2018.

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6.300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra trong các hoạt động công việc hàng năm. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất nặng nề cho nền kinh tế, từ việc phải nghỉ hưu sớm, sự nghỉ việc của người lao động và tăng phí bảo hiểm.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 có thể áp dụng ở tất cả các nơi trên thế giới, trong  tất cả các ngành không phân biệt quy mô tổ chức nhằm giảm số lượng các vụ chết người và tai nạn do từ quá trình làm việc. Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực hệ thống quản an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tạo cho các tổ chức một khuôn khổ được thừa nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn cho người lao động, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện làm việc an ninh hơn và an toàn hơn.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 sẽ có cách tiếp cận như các hệ thống quản lý khác của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), như ISO 14001 (về hệ thống quản lý môi trường) và ISO 9001 (hệ thống quản lý chất lượng). Tiêu chuẩn ISO 45001 cũng sẽ tiếp tục tính đến nội dung của các Tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này, bao gồm OHSAS 18001 "Hướng dẫn của ILO-OSH", các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau, các tiêu chuẩn khu vực, hiệp hội, hội và công ước quốc tế về lao động của ILO.

Ông David Smith, Trưởng ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế ISO/PC 283 "Hệ thống quản lý về an toàn sức khỏe và nghề nghiệp", Ban kỹ thuật được giao xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001, cho biết việc kết hợp ISO 45001 với bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh. "Giờ đây chúng ta có một Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S) phù hợp với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001 và ISO/IEC 27001, giúp các tổ chức quản lý hiệu quả các rủi ro chính như là một phần của quá trình kinh doanh".

"ISO 45001 là một cải tiến đáng kể so với OHSAS 18001, trong đó đã xác định rằng hoạt động tiêu chuẩn hoá sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro ở phạm vi toàn thế giới và trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh", Ông David Smith nói thêm: "Áp dụng hiệu quả ISO 45001 sẽ làm giảm nguy cơ gây hại ở nơi làm việc".

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 đang được Ban kỹ thuật ISO/PC 283 tiếp tục hoàn thiện. Ban thư ký của Ban kỹ thuật này là Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Anh (BSI), thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ISO. 

Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ sử dụng các cấu trúc chung giống nhau, định nghĩa và văn bản cốt lõi được sử dụng cho các phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001, tiêu chuẩn môi trường và hệ thống quản lý chất lượng. Đó là phù hợp với những gì được gọi là "Phụ lục SL" các quy định về sự phát triển của tất cả các tiêu chuẩn quản lý ISO. Điều này sẽ có nghĩa là cấu trúc của tiêu chuẩn sẽ bao gồm:

-  Phạm vi

-  Tài liệu tham khảo bản quy phạm 

-  Ngữ và định nghĩa 

-  Bối cảnh của tổ chức 

-  Lãnh đạo 

-  Lập kế hoạch 

-  Hỗ trợ 

-  Hoạt động 

-  Đánh giá hiệu quả 

-  Cải thiện  

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 

Dự kiến sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp cho các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành OHSAS 18001, như là bình thường bất cứ khi nào một tiêu chuẩn ISO được điều chỉnh. 

Mục tiêu tổng thể của tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên so với OHSAS 18001 những người quen thuộc với OHSAS 18001 sẽ nhận ra nhiều chủ đề trong tiêu chuẩn ISO mới. Tuy nhiên, đã có một số phát triển rất thú vị liên quan đến các qui định mới cho việc phát triển tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý. Ví dụ tập trung mạnh mẽ hơn vào bối cảnh của một tổ chức cũng như một vai trò mạnh mẽ hơn đối với lãnh đạo cấp cao. 

Với tiêu chuẩn mới một tổ chức có nhìn xa hơn các vấn đề tức thời về sức khỏe và an toàn và chịu trách nhiệm về những gì mà xã hội mong đợi. Tổ chức phải suy nghĩ về các nhà thầu và nhà cung cấp của họ. Ví dụ công việc của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đối với láng giềng của họ trong khu vực xung quanh. Điểm này rộng hơn nhiều so với chỉ tập trung vào các điều kiện cho nhân viên nội bộ. 

ISO 45001 nhấn mạnh những khía cạnh sức khỏe và an toàn lao động thể hiện trong hệ thống quản lý tổng thể của một tổ chức đòi hỏi tham gia mạnh mẽ của cấp quản lý và lãnh đạo. Đây sẽ là một thay đổi lớn cho những người hiện đang ủy quyền trách nhiệm quản lý an toàn hơn là tích hợp này hoàn toàn vào hoạt động của tổ chức. ISO 45001 yêu cầu các khía cạnh sức khỏe và an toàn là môt phần của một hệ thống quản lý tổng thẻ và không cón chỉ là một bổ sung thêm. 

Có một số lý do để xây dựng tiêu chuẩn ISO mặc dù đã có OHSAS 18001. Thứ nhất nhiều tổ chức đã sử dụng một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO vì vậy một công cụ sức khỏe và an toàn lao động có thể dễ dàng tích hợp vào điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt tập trung vào việc tích hợp dễ dàng với ISO 14001 như nhiều tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. 

Thực hiện một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động mạnh mẽ giúp các tổ chức giảm thiểu tai nạn và bệnh tật, tránh truy tố tốn kém, thậm chí có thể giảm chi phí bảo hiểm, cũng như tạo ra một nền văn hóa tích cực trong tổ chức khi người dân thấy rằng nhu cầu của họ đang được đưa vào tài khoản. 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm