Loading data. Please wait


Hội Phòng cháy Quốc Gia Hoa Kỳ (NFPA)

Xem toàn bộ tiêu chuẩn NFPA tại đây

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

NFPA (National Fire Protection Association) - Hội Phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ. NFPA là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ và chuyên về lĩnh vực phòng cháy và an toàn cháy.

NFPA được thành lập vào năm 1896 và đã trở thành một trong những tổ chức dẫn đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn và quy định về phòng cháy và an toàn cháy. Mục tiêu chính của NFPA là đảm bảo an toàn và bảo vệ cuộc sống, tài sản và môi trường khỏi nguy cơ cháy và các tác động của nó.

NFPA phát triển và xuất bản hàng loạt các tiêu chuẩn, mã luật và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến phòng cháy, hệ thống cứu hỏa, thiết bị báo cháy, phương pháp xử lý cháy, an toàn điện, an toàn cháy trong các tòa nhà và nhiều lĩnh vực khác. Các tiêu chuẩn và quy định của NFPA thường được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, xây dựng, cơ quan chính phủ và cộng đồng chuyên ngành liên quan đến phòng cháy.

NFPA cũng cung cấp các khóa đào tạo, chương trình chứng chỉ và tài liệu giáo dục để nâng cao nhận thức và khả năng về phòng cháy và an toàn cháy cho các chuyên gia và công chúng. Tổ chức này cũng thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu và tư vấn để đưa ra các phương pháp và giải pháp tiên tiến cho phòng cháy và an toàn cháy.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm