Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn quốc tế về Viễn thông ITU

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn ITU tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

ITU (International Telecommunication Union) là một tổ chức Liên Hiệp Quốc chuyên về viễn thông và công nghệ thông tin. ITU được thành lập vào năm 1865 và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

ITU có nhiệm vụ quản lý và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Tổ chức này là một diễn đàn quan trọng cho các quốc gia, các công ty viễn thông, các tổ chức nghiên cứu và các chuyên gia trong ngành để thảo luận, hợp tác và phát triển các tiêu chuẩn và quy định để đảm bảo tính tương thích và tương thích toàn cầu trong viễn thông và công nghệ thông tin.

ITU chia thành ba lĩnh vực chính:

  1. ITU-R (ITU Radiocommunication Sector): Tập trung vào viễn thông không dây, quản lý tần số, chuẩn hóa kỹ thuật và phân bổ tài nguyên tần số cho các dịch vụ viễn thông.

  2. ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector): Tập trung vào viễn thông có dây và công nghệ thông tin. ITU-T phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật và khung chuẩn cho các dịch vụ, mạng và hệ thống viễn thông.

  3. ITU-D (ITU Development Sector): Tập trung vào phát triển viễn thông và công nghệ thông tin trong các khu vực đang phát triển. ITU-D cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho các quốc gia và khu vực để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và thông tin, đào tạo và xây dựng năng lực trong lĩnh vực này.

ITU đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tương thích và phát triển công nghệ thông tin và viễn thông trên toàn cầu. Các tiêu chuẩn và quy định của ITU đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tương thích giữa các mạng, dịch vụ và thiết bị viễn thông trên toàn cầu, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và giao tiếp giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm