Loading data. Please wait

Tiêu chuẩn về an ninh

Các tiêu chuẩn về an ninh đưa ra các cách tiếp cận thực tế đối với an ninh để giảm thiểu rủi ro, giảm phí bảo hiểm và đáp ứng các yêu cầu về luật định.

Vấn đề an ninh rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Cho dù đó là ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo rằng thông tin được an toàn, hoặc bảo vệ cá nhân hoặc bản sắc của họ. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận thực tế đối với vấn đề an ninh, tổ chức, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro, tránh kiện tụng, giảm phí bảo hiểm và đáp ứng các yêu cầu về luật định để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và cả cuộc sống. Các tiêu chuẩn về an ninh giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý an ninh liên quan đến mọi người và an ninh cho người lao động; an ninh thông tin; an ninh công nghệ thông tin; an ninh vật lý; an ninh điện tử và an ninh cho phương tiện đi lại. 

Các dịch vụ do TechDoc cung cấp:     

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


...

Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam: Chưa hình thành đã lo 'phổ cập' dễ dãi

Nhiều doanh nghiệp lo ngại về tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam cũng như uy tín của chứng nhận mới. Trong khi đó, hầu hết các...

...

Tiêu chuẩn Châu Âu EuroCodes - Hệ thống tiêu chuẩn hài hòa trong giai đoạn hội nhập

Nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Xây dựng là dỡ bỏ rào cản kỹ thuật, soát xét và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn xây dựng...

...

Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA

...

Ban hành các Quy chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn tàu biển

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ...

...

Ban hành Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thuốc (thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm),...

...

Chứng nhận mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Các sản phẩm mũ bảo hiểm cho lính cứu hỏa cố thể chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN 442:2008 Helmets for fire...

...

Chứng nhận nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Các sản phẩm nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước có thể chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN

...

Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư...

...

04 dự thảo mới cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc thù

Năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục giao cho Ban kỹ thuật TCVN/TC/F3/SC1 biên soạn mới 04 dự thảo TCVN về sản...

...

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi lấy ý kiến Thông tư soát xét QCVN 8:2012/BKHCN khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) về việc quy định...

...

Dự thảo tiêu chuẩn nông nghiệp về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với...

...

Tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay đã có nhiều tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ do các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia, nước ngoài và quốc tế, các...

...

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế và đòi hỏi tất yếu của các tổ chức, doanh nghiệp trồng trọt, sản...

...

Ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ.

...

Thế nào là một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ?

Là bất kỳ sản phẩm nào (bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dệt may, thủ công mỹ nghệ…) được sản xuất phù hợp với các nguyên...

...

Nhiều hỗ trợ cho gia đình sản xuất sản phẩm hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018; trong đó quy định rõ về các...

...

Xu hướng sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ngày càng tăng

Mỹ - một nước tư bản công nghiệp nhưng 82% hộ gia đình tại đây mua sản phẩm hữu cơ

...

Thực phẩm hữu cơ là gì?

Một trong những cách tốt nhất đó là xem logo chứng nhận hữu cơ và từ Organic - Hữu cơ trên bao bì sản phẩm.

...

Tổng quan hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn nước ngoài trong ngành xây dựng

Trong những năm vừa qua, hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực quy...

...

Phân nhóm tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng theo Mã phân loại Tiêu chuẩn quốc tế ICS

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO phân nhóm các lĩnh vực tiêu chuẩn theo mã phân loại ICS (International Classification...

...

Danh mục mới nhất Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) về Xây dựng (năm 2024)

Tehdoc xin giới thiệu Danh mục mới nhất Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) về Xây dựng đã được phân nhóm theo từng nhóm...

...

Tiêu chuẩn mới định lượng kim loại có trong dầu thô

Nhằm đảm bảo phân tích đúng chuẩn lượng kim loại có trong các nhiên liệu dầu thô, dầu mỏ, hiệp hội ASTM đã đề xuất phát...

...

Giới thiệu tổng quan cấu trúc Bộ Tiêu chuẩn Châu Âu Eurocodes

Bộ Eurocodes được tạo thành từ 10 Tiêu chuẩn Châu Âu về thiết kế kết cấu và mỗi Eurocode bao gồm các khía cạnh kỹ thuật...

Ấn phẩm