Loading data. Please wait

Tin tức / Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xu hướng sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ngày càng tăng

 

 

Mỹ - một nước tư bản công nghiệp nhưng 82% hộ gia đình tại đây mua sản phẩm hữu cơ. Ở nước họ, rau củ quả hữu cơ chiếm 14%, có tới 8% sản phẩm sữa hữu cơ mà người tiêu dùng có thể mua trong khi diện tích sản xuất hữu cơ của Mỹ chiếm 0.6% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp.Việt Nam - một nước sản xuất nông nghiệp nhưng chỉ có 0.5% diện tích cho sản xuất hữu cơ.

Còn đối với ngành sữa hữu cơ hiện tại cả 2 thương hiệu Vinamilk và TH Truemilk đang dường như mới bắt đầu với tổng bò sữa đạt chuẩn Organic khoảng 1.500 con. Mà hầu hết các sản phẩm hữu cơ đều tập trung tiêu thụ tại các thành phố lớn và xuất khẩu. Báo cáo về nông nghiệp hữu cơ chỉ ra rằng mới có khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước có sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Điều đó thể hiện rằng hữu cơ thực sự chưa phổ biến. Để phổ biến và mở rộng sản xuất hữu cơ trên cả nước là cả quá trình dài. 

Do đó, tiêu dùng sản phẩm hữu cơ trong nước là một trong những cách kích thích người sản xuất hữu cơ đa dạng sản phẩm hơn ngoài việc nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

(Số liệu theo báo cáo của Hiệp hội thương mại hữu cơ Mỹ - OTA và báo cáo FiBL của IFOAM năm 2017)

Nông nghiệp hữu cơ là gì? 

Thực phẩm hữu cơ là gì?

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.   

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.   

Xem chi tiết Nghị định.   


...

Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam: Chưa hình thành đã lo 'phổ cập' dễ dãi

Nhiều doanh nghiệp lo ngại về tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam cũng như uy tín của chứng nhận mới. Trong khi đó, hầu hết các...

...

Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA

...

04 dự thảo mới cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc thù

Năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục giao cho Ban kỹ thuật TCVN/TC/F3/SC1 biên soạn mới 04 dự thảo TCVN về sản...

...

Dự thảo tiêu chuẩn nông nghiệp về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với...

...

Tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay đã có nhiều tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ do các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia, nước ngoài và quốc tế, các...

...

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế và đòi hỏi tất yếu của các tổ chức, doanh nghiệp trồng trọt, sản...

...

Ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ.

...

Thế nào là một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ?

Là bất kỳ sản phẩm nào (bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dệt may, thủ công mỹ nghệ…) được sản xuất phù hợp với các nguyên...

...

Nhiều hỗ trợ cho gia đình sản xuất sản phẩm hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018; trong đó quy định rõ về các...

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 11041-1:2017

Organic agriculture - Part 1: General requirement for production, processing, labelling of products from organic agriculture

TCVN 11041-2:2017

Organic agriculture - Part 2: Organic crops

TCVN 11041-3:2017

Organic agriculture - Part 3: Organic livestock

Ấn phẩm