Loading data. Please wait


Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn ĐLVN tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) là một hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong lĩnh vực đo lường và kiểm định tại Việt Nam. ĐLVN được phát triển và quản lý bởi Tổng cục Đo lường Chất lượng (CĐLCL) - một cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam.

Văn bản Kỹ thuật ĐLVN bao gồm một loạt các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến việc đo lường và kiểm định. Các tiêu chuẩn này xác định các phương pháp, quy trình và yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy và khách quan của các kết quả đo lường.

Văn bản Kỹ thuật ĐLVN áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm đo lường vật lý, hóa học, điện và điện tử, cơ khí, xây dựng, môi trường, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Các tiêu chuẩn ĐLVN thường được sử dụng trong các công trình xây dựng, sản xuất công nghiệp, thử nghiệm sản phẩm, kiểm tra chất lượng và đánh giá tuân thủ các quy định kỹ thuật.

Để có thông tin chi tiết về các văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam cụ thể, bạn có thể truy cập trang web của Cục Đo lường Chất lượng hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan này để tìm hiểu thêm.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm