Loading data. Please wait


Hiệp hội Đường cao tốc và Giao thông Hoa Kỳ (AASHTO)

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn AASHTO tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) là Hiệp hội Đường cao tốc và Giao thông Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức quốc gia tập hợp các quan chức đại diện cho các cơ quan chính phủ tiểu bang và liên bang của Hoa Kỳ, có liên quan đến lĩnh vực đường cao tốc và giao thông.

AASHTO được thành lập vào năm 1914 và có trụ sở tại Washington, D.C. Nhiệm vụ chính của AASHTO là xây dựng và thúc đẩy các tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn về xây dựng, bảo trì và vận hành hệ thống đường cao tốc và giao thông ở Hoa Kỳ.

AASHTO cung cấp một nền tảng để các quan chức chính phủ tiểu bang và liên bang cùng nhau thảo luận, hợp tác và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến lĩnh vực đường cao tốc và giao thông. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì hệ thống giao thông an toàn, hiệu quả và bền vững ở Hoa Kỳ.

AASHTO cũng đóng góp vào việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ, phương pháp và chính sách mới trong lĩnh vực giao thông. Tổ chức này cung cấp các khóa đào tạo và tài liệu hướng dẫn để nâng cao năng lực và kiến thức của các chuyên gia và nhân viên liên quan đến đường cao tốc và giao thông.

AASHTO là một trong những tổ chức quan trọng nhất trong lĩnh vực đường cao tốc và giao thông ở Hoa Kỳ và có vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển hệ thống giao thông quốc gia.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm