Loading data. Please wait

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS (International Classification for Standards) là một công cụ quan trọng trong việc tra cứu, tìm kiếm, phân loại và quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), ICS đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một khung phân loại thống nhất và hợp lý cho các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ trên toàn thế giới. Trên cơ sở đó, ICS cung cấp nhiều ưu điểm và lợi ích trong việc nâng cao hiệu quả cho việc tra cứu, tìm kiếm, phân loại và quản lý tiêu chuẩn. 

Dưới đây là thông tin một số Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc gia phổ biến trên thế giới, đồng thời đây cũng là các cơ quan Tiêu chuẩn hóa đại diện cho các quốc gia tham gia vào các Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế như ISO, IEC, ITU với tư cách là thành viên chính thức. Mã phân loại quốc tế cho tiêu chuẩn của ISO được áp dụng cho tất cả các loại Tiêu chuẩn quốc gia như dưới đây.  

Quốc gia

Tên viết tắt

Ký hiệu Tiêu chuẩn quốc gia

Australia

SA

AS

Austria

ASI

OENORM

Belgium

NBN

NBN

Brazil

ABNT

ABNT

Canada

SCC

CAN

China

SAC

GB

Czech Republic

UNMZ

CSN

Denmark

DS

DS

France

AFNOR

NF

Germany

DIN

DIN

India

BIS

IS

Indonesia

BSN

SNI

Italy

UNI

UNI

Japan

JISC

JIS

Korea, Republic of

KATS

KS

Malaysia

DSM

MS

Netherlands

NEN

NEN

New Zealand

NZSO

NZS

Portugal

IPQ

NP

Russian Federation

GOST R

GOST

South Africa

SABS

SANS

Spain

UNE

UNE

Sweden

SIS

SIS

Switzerland

SNV

SN

Thailand

TISI

TIS

United Kingdom

BSI

BS

United States

ANSI

ANSI

Viet Nam

STAMEQ

TCVN

 

 

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS và Từ khóa

Danh sách các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn sắp xếp theo ICS

Mã ICS sắp xếp theo Danh sách các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS giúp tối ưu việc tra cứu, tìm kiếm và quản lý tiêu chuẩn

Xem chi tiết Danh mục Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS.


Ấn phẩm