Loading data. Please wait

Tin tức / Tiêu chuẩn

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS giúp tối ưu việc tra cứu, tìm kiếm và quản lý tiêu chuẩn

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS (International Classification for Standards) là một công cụ quan trọng trong việc tra cứu, tìm kiếm, phân loại và quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), ICS đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một khung phân loại thống nhất và hợp lý cho các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ trên toàn thế giới. Trên cơ sở đó, ICS cung cấp nhiều ưu điểm và lợi ích trong việc nâng cao hiệu quả cho việc tra cứu, tìm kiếm, phân loại và quản lý tiêu chuẩn.

Hãy cùng Techdoc tìm hiểu chi tiết về Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS và tầm quan trọng của nó trong bài viết này.

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS (International Classification for Standards) là gì?

Mã số ICS (International Classification for Standards) là hệ thống mã số phân loại các lĩnh vực và chủ đề về tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. ICS được sử dụng để phân loại và tổ chức các tiêu chuẩn theo chủ đề và lĩnh vực tương ứng. Mã số ICS giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, xác định và phân loại các tiêu chuẩn liên quan đến một lĩnh vực cụ thể.

Mục đích của Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS

ICS là một hệ thống phân loại tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để tổ chức và phân loại cho các danh mục các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia cũng như các tài liệu quy chuẩn khác. ICS cũng có thể được sử dụng để phân loại các tiêu chuẩn và tài liệu quy chuẩn trong cơ sở dữ liệu, thư viện, v.v. giúp đó thúc đẩy việc phổ biến trên toàn thế giới các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia cũng như các tài liệu quy chuẩn khác.

Cấu trúc của ICS

- ICS là một hệ thống phân loại có thứ bậc bao gồm ba cấp (cấp 1, cấp 2 và cấp 3).

- Cấp 1 bao gồm 40 lĩnh vực hoạt động tiêu chuẩn hóa (Xem chi tiết: danh mục ICS tiếng Việt, tiếng Anh). Ví dụ: kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ, nông nghiệp, luyện kim. Mỗi trường có một ký hiệu gồm hai chữ số, ví dụ:

43 KỸ THUẬT XE ĐƯỜNG BỘ

- Các trường được chia thành 392 nhóm (cấp 2). Ký hiệu của một nhóm bao gồm ký hiệu trường và số nhóm gồm ba chữ số, cách nhau bằng một dấu chấm (.). Ví dụ:

43.040 Hệ thống phương tiện giao thông đường bộ

- 144 trong số 392 nhóm (cấp 2) được chia thành 909 nhóm con (cấp 3). Ký hiệu của một nhóm con (cấp 3) bao gồm ký hiệu nhóm và một số có hai chữ số, cách nhau bằng một dấu chấm (.).

Ví dụ: 43.040.20 Thiết bị chiếu sáng, tín hiệu và cảnh báo

- Một số tiêu đề nhóm và phân con (cấp 3) có kèm theo ghi chú phạm vi và/hoặc ghi chú tham chiếu, được biểu thị bằng dấu hoa thị và được in nghiêng trong ICS. Theo quy tắc, ghi chú phạm vi liệt kê các chủ đề thuộc một nhóm/nhóm con nhất định hoặc xác định chủ đề của một nhóm/nhóm con nhất định. Chú thích tham khảo đề cập đến một chủ đề, liên quan đến một nhóm/nhóm con nhất định, được đề cập bởi một nhóm/nhóm con khác.

- Tất cả các nhóm được chia thành các nhóm con (cấp 3) đều chứa, trừ một số ngoại lệ, một nhóm con bao gồm chủ đề hoàn chỉnh của nhóm tương ứng. Các chủ đề nhóm nhỏ chung như vậy có ký hiệu kết thúc bằng “.01”. Ví dụ, nhóm 07.100 Vi sinh vật bao gồm phân nhóm nhỏ thứ nhất 07.100.01 Vi sinh vật nói chung bao gồm các tiêu chuẩn đề cập đến chủ đề vi sinh học nói chung, ví dụ: tiêu chuẩn sau:

ISO 21528-1:2004 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae – Phần 1: Phát hiện và định lượng bằng kỹ thuật MPN với tiền tăng sinh

trong khi các tiêu chuẩn bao gồm vi sinh y học, vi sinh vật trong nước, vi sinh thực phẩm hoặc vi sinh mỹ phẩm lần lượt được xếp vào các phân nhóm cụ thể khác: 07.100.10, 07.100.20, 07.100.30 hoặc 07.100.40.

- Hầu hết các nhóm được chia thành các nhóm con đều chứa một nhóm con có ký hiệu tận cùng là “.99”. Các phân nhóm con này bao gồm các tiêu chuẩn về các chủ đề không tương ứng với các chủ đề của các phân nhóm chung hoặc các chủ đề của các phân nhóm cụ thể của các nhóm tương ứng. Ví dụ, chủ đề của tiêu chuẩn sau:

ISO 10945:1994, Thủy lực chất lỏng – Ắc quy nạp khí – Kích thước cổng khí

không tương ứng với chủ đề của phân nhóm con sau:

23.100.01 Hệ thống truyền động chất lỏng nói chung

hoặc các chủ đề cụ thể của các phân nhóm sau:

23.100.10 Máy bơm và động cơ

23.100.20 Xi lanh

23.100.40 Đường ống và khớp nối

23.100.50 Thành phần điều khiển

23.100.60 Bộ lọc, vòng đệm và ô nhiễm chất lỏng

Trong trường hợp này, nó sẽ được đưa vào nhóm con sau:

23.100.99 Các thành phần hệ thống truyền lực chất lỏng khác

Quy tắc trên không áp dụng trong ICS nếu tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến một nhóm có thể được đưa vào nhóm con chung hoặc trong các nhóm con cụ thể.

Ví dụ: nhóm 21.100 Vòng bi

chứa phân nhóm con chủ đề chung

21.100.01 Vòng bi nói chung

và các nhóm nhỏ cụ thể

21.100.10 Ổ trượt

21.100.20 Vòng bi lăn

Nhóm không chứa nhóm con

21.100.99 Vòng bi khác

vì tất cả các vòng bi chỉ thuộc về hai loại vòng bi: vòng bi trơn và vòng bi lăn.

Lợi ích của việc sử dụng Mã Phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế ICS

Hệ thống ICS giúp tổ chức và quản lý tiêu chuẩn quốc tế một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp cho người dùng cách tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn một cách dễ dàng. Việc phân loại và gán mã số ICS giúp người dùng tìm kiếm và tra cứu các tiêu chuẩn theo chủ đề quan tâm, trong khi quản lý thông tin tiêu chuẩn đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy của việc sử dụng tiêu chuẩn

a) Tính nhất quán và thống nhất của ICS

ICS đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán và thống nhất trong việc phân loại và quản lý tiêu chuẩn quốc tế. Việc có một hệ thống phân loại tiêu chuẩn thống nhất giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, tra cứu và xác định các tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực cụ thể. Điều này giúp giảm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm thông tin tiêu chuẩn.

b) Quản lý thông tin tiêu chuẩn hiệu quả

ICS cung cấp một cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế, giúp quản lý thông tin về các tiêu chuẩn một cách hiệu quả. Người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm, đánh giá và theo dõi các tiêu chuẩn theo mã số ICS. Điều này giúp tăng tính khả thi và tuân thủ tiêu chuẩn trong các lĩnh vực công nghiệp và kỹ thuật khác nhau.

c) Tìm kiếm và truy cập dễ dàng

ICS cung cấp mã số ICS cho từng chủ đề và tiêu chuẩn, giúp người dùng tìm kiếm và truy cập tiêu chuẩn một cách dễ dàng. Việc có một hệ thống phân loại phổ quát giúp giảm thời gian và công sức khi tìm kiếm thông tin tiêu chuẩn. Người dùng có thể sử dụng mã số ICS để tìm kiếm và truy cập các tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực của họ một cách nhanh chóng.

d) Tối ưu ứng dụng tiêu chuẩn

ICS tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập và ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Việc có một hệ thống phân loại phổ quát giúp người dùng tìm kiếm và áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực của họ một cách hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được áp dụng đúng cách và đồng nhất trên toàn cầu, từ đó nâng cao chất lượng và an toàn trong các ngành công nghiệp và kỹ thuật.

Quy tắc sử dụng Mã Phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế ICS

- Phiên bản mới nhất của ICS cùng với các Bản cập nhật ICS phải được sử dụng để lập chỉ mục cho các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn khác cũng như bản dự thảo của chúng. Trước khi lập chỉ mục cho các tiêu chuẩn lần đầu tiên, người lập chỉ mục trước tiên phải nghiên cứu kỹ các quy tắc hiện hành và cấu trúc của ICS.

- Các tiêu chuẩn cần được phân loại theo đối tượng. Người lập chỉ mục trước tiên phải xác định trường thích hợp cho một chủ đề nhất định, sau đó phân bổ ký hiệu nhóm thích hợp và hơn nữa, ký hiệu của nhóm con nếu nhóm được chia nhỏ. Ví dụ tiêu chuẩn sau:

ISO 3412:1992, Phương tiện giao thông đường bộ – Bugi đánh lửa có màn chắn, không thấm nước và các kết nối của chúng – Loại 1A và 1B

thuộc lĩnh vực sau:

43 KỸ THUẬT XE ĐƯỜNG BỘ

Nhóm thích hợp trong lĩnh vực này là

43.060 Động cơ đốt trong dùng cho phương tiện giao thông đường bộ

và nhóm con thích hợp trong nhóm là

43.060.50 Thiết bị điện. Hệ thống điều khiển

Nếu lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn không rõ ràng về nội dung của nó, người lập chỉ mục có thể tính đến phạm vi của ban kỹ thuật, tiểu ban và nhóm công tác liên quan chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn đó.

- Chỉ mục theo thứ tự chữ cái của ICS có thể được sử dụng như một công cụ bổ sung để xác định trường, nhóm, nhóm con thích hợp, nhưng các ký hiệu tìm thấy trong chỉ mục phải được xác minh cẩn thận dựa trên bảng hệ thống. Lý do là chỉ có bảng hệ thống mới chứa đầy đủ thông tin liên quan đến ký hiệu nhóm, chẳng hạn như tiêu đề, trường chứa nó, sự phân chia thành các nhóm con, đôi khi là ghi chú phạm vi và (các) ghi chú tham chiếu hiển thị mối quan hệ của nó với (các) nhóm hoặc (các) nhóm con khác. Nếu không, lỗi lập chỉ mục có thể xảy ra.

- Nên sử dụng tất cả các cấp sẵn có để phân loại một tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ, các tiêu chuẩn sau:

ISO 5358:1992, Máy gây mê dùng cho người

ISO 7864:1993, Kim tiêm dưới da vô trùng dùng một lần

ISO 7740:1985, Dụng cụ phẫu thuật – Dao mổ có lưỡi rời – Kích thước lắp

nên được phân loại tương ứng vào các phân nhóm 11.040.10, 11.040.25 và 11.040.30 (cấp 3); không nên phân bổ ký hiệu 11.040 (cấp 2) cho các tiêu chuẩn trên vì nó có thể gây khó khăn trong việc trao đổi dữ liệu ICS giữa các cơ sở dữ liệu và sẽ cản trở việc áp dụng ICS trong các hệ thống thông tin đa quốc gia.

- Các tiêu chuẩn được phân loại theo cách phân loại ICS này có thể được bao gồm trong nhiều nhóm hoặc nhóm con; ví dụ như tiêu chuẩn sau:

ISO 7686:2005, Ống và phụ tùng nhựa – Xác định độ đục

sẽ được xếp vào hai nhóm nhỏ sau:

23.040.20 Ống nhựa

23.040.45 Phụ kiện nhựa

trong khi tiêu chuẩn:

ISO 8159:1987, Dệt may – Hình thái của sợi và sợi – Từ vựng

sẽ được bao gồm trong ba nhóm nhỏ sau:

01.040.59 Công nghệ dệt và da (Từ vựng)

59.060.01 Sợi dệt nói chung

59.080.20 Sợi

Tuy nhiên, nên tránh phân bổ nhiều hơn bốn ký hiệu (nhóm, nhóm con) cho một tiêu chuẩn/tài liệu.

- Tiêu chuẩn được đưa vào nhóm:

01.040 Từ Vựng

01.060 Số lượng, đơn vị

01.070 Mã màu

01.075 Ký hiệu ký tự

và các nhóm con

01.080.20 Ký hiệu đồ họa sử dụng trên các thiết bị cụ thể

01.080.30 Các ký hiệu đồ họa sử dụng trên bản vẽ, sơ đồ, sơ đồ, bản đồ và trong các lĩnh vực kỹ thuật khác

tài liệu sản phẩm

01.080.40 Ký hiệu đồ họa để sử dụng trên các bản vẽ, sơ đồ, biểu đồ và trong tài liệu kỹ thuật sản phẩm liên quan

01.080.50 Ký hiệu đồ họa sử dụng trên bản vẽ kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông và trong sản phẩm kỹ thuật liên quan

17.140.20 Tiếng ồn do máy móc, thiết bị phát ra

17.140.30 Tiếng ồn phát ra từ các phương tiện giao thông

cũng sẽ được đưa vào các nhóm và/hoặc nhóm con khác theo chủ đề của chúng; ví dụ như tiêu chuẩn sau:

ISO 1942:2009, Nha khoa – Từ vựng

sẽ được xếp vào hai nhóm nhỏ:

01.040.11 Công nghệ chăm sóc sức khỏe (Từ vựng)

11.060.01 Nha khoa nói chung

trong khi tiêu chuẩn

ISO 6405-1:2004, Máy làm đất – Ký hiệu cho bộ phận điều khiển của người vận hành và các ký hiệu hiển thị khác – Phần 1: Các ký hiệu thông dụng

sẽ được bao gồm cả trong nhóm con:

01.080.20 Ký hiệu đồ họa sử dụng trên các thiết bị cụ thể

và trong nhóm

53.100 Máy làm đất

- Tiêu chuẩn bao gồm các định nghĩa chỉ áp dụng cho mục đích của tiêu chuẩn đó

không được xếp vào nhóm

01.040 Từ Vựng

- Các sửa đổi, phụ lục và sửa đổi kỹ thuật cho một tiêu chuẩn sẽ được phân nhóm  cùng nội dung ký hiệu như là tiêu chuẩn gốc của nó.

- Các tiêu chuẩn cho hệ thống, linh kiện, phụ tùng và vật liệu dùng cho thiết bị, máy móc và hệ thống lắp đặt cụ thể phải được phân loại vào các nhóm và phân nhóm tương ứng chứa các tiêu chuẩn cho thiết bị, máy móc và hệ thống lắp đặt nếu ICS không chứa các nhóm hoặc nhóm con được chỉ định đặc biệt để phân loại các hệ thống, linh kiện, phụ tùng và vật tư liên quan. Ví dụ, tiêu chuẩn sau:

ISO 5696:1984, Xe nông nghiệp kéo – Phanh và thiết bị phanh – Phương pháp kiểm tra phòng thí nghiệm

nên được đưa vào nhóm con:

65.060.10 Máy kéo và xe kéo nông nghiệp

vì ICS không chứa nhóm/nhóm con dành cho hệ thống phanh của máy nông nghiệp, trong khi tiêu chuẩn

ISO 4251-1:2005, Lốp (dòng được đánh dấu phân loại lớp) và vành dùng cho máy kéo nông nghiệp và máy móc - Phần 1: Ký hiệu, kích thước lốp và đường viền vành được phê duyệt

nên được đưa vào nhóm con:

83.160.30 Lốp máy nông nghiệp

- Khi một nhóm được chia tiếp thành các nhóm con thì chỉ các ký hiệu của các nhóm con mới được phân bổ cho các tiêu chuẩn, ví dụ: như tiêu chuẩn sau:

ISO 4254-1:2013, Máy nông nghiệp – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung

sẽ được phân loại theo tiêu đề của nhóm con:

65.060.01 Máy móc, thiết bị nông nghiệp nói chung

và không dưới tiêu đề của nhóm

65.060 Máy, dụng cụ, thiết bị nông nghiệp

- Nếu chủ đề của tiêu chuẩn bao gồm hai hoặc nhiều nhóm con trong một nhóm bao gồm chỉ các nhóm con này cộng với các nhóm con có ký hiệu tận cùng bằng “.01” và/hoặc “.99”, tức là chủ đề bao gồm tất cả các nhóm con cụ thể, tiêu chuẩn đó sẽ được phân loại theo nhóm con có ký hiệu kết thúc bằng “.01”, ví dụ: như tiêu chuẩn sau:

ISO 4829-1:1986, Thép và gang – Xác định hàm lượng silic tổng số – Phương pháp đo quang phổ molybdosilicate giảm – Phần 1: Hàm lượng silic trong khoảng 0,05

sẽ được phân loại theo tiêu đề của nhóm con:

77.080.01 Kim loại đen nói chung

và không thuộc tiêu đề của các nhóm con:

77.080.10 Sắt

77.080.20 Thép

vì sắt và thép bao trùm hoàn toàn chủ đề kim loại màu.

Tương tự, tiêu chuẩn sau:

ISO 6632:1981, Rau quả và các sản phẩm rau quả – Xác định độ axit dễ bay hơi

sẽ được phân loại theo tiêu đề của nhóm con:

67.080.01 Rau, quả và các sản phẩm từ rau, quả nói chung

và không dưới tiêu đề của các nhóm con:

67.080.10 Quả và các sản phẩm từ hoa quả

67.080.20 Rau và các sản phẩm có nguồn gốc từ rau

từ

67.080 Hoa quả. Rau

chỉ chứa

67.080.01 Rau, quả và các sản phẩm từ rau, quả nói chung

67.080.10 Quả và các sản phẩm từ hoa quả

67.080.20 Rau và các sản phẩm có nguồn gốc từ rau

- Một nhóm con hoặc một nhóm không có nhóm con có thể được chia nhỏ hơn nữa được người dùng chia thành một số đơn vị (cấp 4) hoặc các nhóm con mới (cấp 3). Với mục đích phân biệt các phân nhóm (đơn vị hoặc phân nhóm mới) với những nhóm được đưa ra trong phân loại, các ký hiệu mới sẽ được tạo bằng cách sử dụng dấu gạch nối làm dấu phân cách, theo sau chữ số gồm hai chữ số; ví dụ. nhóm

53.100 Máy làm đất

có thể được chia thành các nhóm nhỏ mới sau đây:

53.100-01 Máy làm đất nói chung

53.100-10 Máy kéo

53.100-20 Máy xúc

53.100-30 Máy xúc

53.100-40 Máy bảo trì đường (graders)

53.100-99 Máy vận chuyển đất khác

Tuy nhiên, những phân chia như vậy nên được sử dụng rất hạn chế và tránh bất cứ khi nào có thể.

Giải pháp ưu tiên là giải quyết câu hỏi với Ban Thư ký của ISO chịu trách nhiệm duy trì và xây dựng ICS.

-  Nên sử dụng dấu chấm phẩy để phân cách các ký hiệu trong tài liệu in. Cung cấp nhất quán trong việc trình bày các ký hiệu, chúng nên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: Các ký hiệu ICS cho tiêu chuẩn ISO 8159:1987 cần được thể hiện như sau: ICS: 01.040.59; 59.060.01; 59.080.20.

- Các trường

21 HỆ THỐNG CƠ KHÍ VÀ PHỤ KIỆN SỬ DỤNG CHUNG

23 HỆ THỐNG CHẤT LỎNG VÀ THÀNH PHẦN SỬ DỤNG CHUNG

và cả các trường và nhóm mà phạm vi chứa chỉ dẫn rằng trường hoặc nhóm này bao gồm các tiêu chuẩn cho mục đích sử dụng chung, ví dụ:

13.110 An toàn máy móc

*Nhóm này bao gồm các tiêu chuẩn chỉ dùng cho mục đích chung và chỉ bao gồm các tiêu chuẩn dùng chung có thể được áp dụng bởi các ngành khác nhau.

Ví dụ như tiêu chuẩn

ISO 10317:2008, Vòng bi lăn – Vòng bi côn – Hệ thống ký hiệu

có thể được áp dụng bởi các ngành công nghiệp khác nhau sẽ được xếp vào nhóm con

21.100.20 Vòng bi lăn

trong khi tiêu chuẩn

ISO 6045:1987, Công trình đóng tàu và hàng hải – Vòng bi cho cổ ngỗng – Cụm và linh kiện

ISO 14204:1998, Hàng không vũ trụ – Vòng bi khung máy bay, hai hàng, cứng, dãy đường kính 0 – Dãy số liệu

được chỉ định áp dụng cho các ngành cụ thể, sẽ được đưa vào các phân nhóm tương ứng liên quan đến các ngành đó, cụ thể là

47.020.40 Thiết bị nâng và xếp dỡ hàng hóa

49.035 Linh kiện dùng trong xây dựng hàng không vũ trụ

Tiêu chuẩn:

ISO 6259-1:1997, Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định đặc tính kéo – Phần 1: Phương pháp thử chung

được áp dụng cho các mục đích chung và có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau sẽ được xếp vào phân nhóm

23.040.20 Ống nhựa

trong khi tiêu chuẩn

ISO 6993-1:2006, Hệ thống đường ống chôn ngầm bằng poly(vinyl clorua) (PVC-HI) chịu va đập cao để cung cấp nhiên liệu khí – Phần 1: Ống cho áp suất vận hành tối đa 1 bar (100 kPa)

được chỉ định cho các mục đích xử lý khí tự nhiên cụ thể, sẽ được xếp tương ứng vào nhóm liên quan đến các mục đích cụ thể đó (theo quan điểm sử dụng sản phẩm) và trong phân nhóm liên quan đến loại sản phẩm liên quan (từ quan điểm sản xuất sản phẩm), cụ thể là

75.200 Sản phẩm dầu mỏ và thiết bị xử lý khí tự nhiên

83.140.30 Ống và phụ kiện bằng nhựa không dùng cho chất lỏng

Tiêu chuẩn:

ISO 12100:2010, An toàn máy – Nguyên tắc chung về thiết kế – Đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro

sẽ được đưa vào nhóm

13.110 An toàn máy móc

trong khi tiêu chuẩn:

ISO 4254-1:2013, Máy nông nghiệp – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung

sẽ không được xếp vào nhóm trên vì nó chỉ được chỉ định sử dụng cho một ngành duy nhất, lĩnh vực kỹ thuật máy móc nông nghiệp; tiêu chuẩn sẽ được đưa vào nhóm con

65.060.01 Máy móc, thiết bị nông nghiệp nói chung

- Nếu một nhóm/nhóm con có ghi chú tham chiếu đến nhóm/nhóm con khác thì các tiêu chuẩn liên quan đến chủ đề nêu trong chú thích tham chiếu liên quan sẽ được phân loại vào nhóm/nhóm con được tham chiếu. Ví dụ, nhóm con

81.060.20 Sản phẩm gốm sứ

chứa ghi chú tham khảo

*Sản phẩm gốm sứ vệ sinh xem 91.140.70

do đó, tiêu chuẩn dành cho sản phẩm gốm sứ vệ sinh sẽ được phân vào nhóm con

91.140.70 Công trình vệ sinh

và không thuộc nhóm con

81.060.20 Sản phẩm gốm sứ

- Nếu tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận thành tiêu chuẩn khu vực và/hoặc quốc gia thì tiêu chuẩn khu vực và/hoặc quốc gia đó phải có (các) ký hiệu ICS giống như tiêu chuẩn quốc tế đó. Tương tự, nếu tiêu chuẩn khu vực được sử dụng làm tiêu chuẩn quốc gia thì tiêu chuẩn quốc gia sẽ có (các) ký hiệu ICS giống như tiêu chuẩn khu vực đó.

- Nói chung, để mang lại sự nhất quán trên toàn thế giới trong việc lập chỉ mục ICS, người lập chỉ mục cần được hướng dẫn theo thông lệ phân bổ các ký hiệu ICS áp dụng cho các tiêu chuẩn quốc tế (trước hết) và các tiêu chuẩn khu vực.

ICS là một hệ thống phân loại tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và hữu ích trong việc tối ưu quản lý tiêu chuẩn. Với tính nhất quán, tính thống nhất, và khả năng tìm kiếm dễ dàng, ICS giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với lĩnh vực của họ. Đồng thời, ICS cũng cung cấp một cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế, giúp quản lý thông tin tiêu chuẩn một cách hiệu quả. Với sự hỗ trợ của ICS, việc tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

ch sử dụng Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS (International Classification for Standards) để tra cứu và tìm kiếm tiêu chuẩn

Bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Xác định mã số ICS: Đầu tiên, xác định mã số ICS tương ứng với lĩnh vực hoặc chủ đề tiêu chuẩn mà bạn muốn tìm kiếm. Mã số ICS là một hệ thống mã số phân loại các lĩnh vực và chủ đề tiêu chuẩn. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm về tiêu chuẩn liên quan đến "môi trường", mã số ICS có thể là "13".

 

2. Truy cập vào trang web hoặc cơ sở dữ liệu ICS (ví dụ tại Techdoc.vn): Sử dụng trang web hoặc cơ sở dữ liệu chính thức của hệ thống ICS để truy cập và thực hiện tra cứu. Trang web này thường được cung cấp bởi các tổ chức quản lý tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.


3. Tìm kiếm theo mã số ICS: Trên trang web hoặc cơ sở dữ liệu ICS, tìm chức năng tra cứu hoặc tìm kiếm. Nhập mã số ICS mà bạn đã xác định vào ô tìm kiếm.
4. Thực hiện tìm kiếm: Bấm vào nút tìm kiếm hoặc thực hiện tìm kiếm để hệ thống ICS tìm kiếm và hiển thị các tiêu chuẩn liên quan đến mã số ICS bạn đã nhập.
Xem kết quả tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị danh sách các tiêu chuẩn có mã số ICS tương ứng với mã số bạn đã nhập. Bạn có thể nhấp vào tiêu chuẩn cụ thể để xem thông tin chi tiết về nó, bao gồm nội dung, phạm vi áp dụng và thông tin liên quan khác.

Lưu ý rằng quy trình tìm kiếm tiêu chuẩn theo mã số ICS có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ sở dữ liệu và trang web cụ thể mà bạn sử dụng. Để có kết quả chính xác, hãy tham khảo tài liệu và hướng dẫn cụ thể từ trang web hoặc cơ sở dữ liệu ICS mà bạn sử dụng để tra cứu tiêu chuẩn. 

Hãy liên hệ với Techdoc để được hỗ trợ thêm:

Công ty TNHH Techdoc Việt Nam

Địa chỉ: Số 6/11/178 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84964648020

Email: info@standard.vn

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


...

Hướng dẫn mua Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài với chi phí thấp nhất và tuân thủ bản quyền

Làm Cách nào để mua tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài một cách hợp pháp và đảm bảo bản quyền? Đây là câu hỏi...

...

Cách tiết kiệm thời gian và công sức khi mua tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài

Xác định các nguồn thông tin hữu ích để nghiên cứu về Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài và nghiên cứu các hướng...

...

Dịch vụ đặt mua mọi tiêu chuẩn

Hằng ngày doanh nghiệp quá bận rộn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, quan hệ với các đối tác đến...

...

Làm thế nào để truy cập và mua tiêu chuẩn

Làm thế nào để truy cập và mua thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài, quốc gia. Làm thế nào để...

Ấn phẩm