Loading data. Please wait

Tin tức / Tiêu chuẩn

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về mật ong

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về "Mật ong – Xác định dư lượng nhóm Fluoroquinolones (enrofloxacin, flumequine, nofloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hai lần khối phổ LC-MS/MS"

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN này do Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo.

Ý kiến góp ý trước ngày 30/9/2018.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định dư lượng nhóm fluoroquionlones gồm: enrofloxacin, flumequine, nofloxacin, ciprofloxacin  có trong mật ong bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần. Giới hạn định lượng của phương pháp là 10 µg/kg.

Nguyên tắc về mật ong được quy định trong dự thảo TCVN này: Mật ong được pha loãng bằng nước sau đó axit hóa, dư lượng fluoroquionlones trong mật ong được chiết ra trong dung dịch bằng axetonitril, loại nước bằng natri sulphat. Dịch chiết được phân tích bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần.

Xem chi tiết Dự thảo TCVN. 

Tra cứu Tiêu chuẩn: 

 


...

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Lớp phủ chống cháy

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Lớp phủ chống cháy cho kết cấu thép...

...

Dự thảo Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với các loại thịt lợn của Hoa Kỳ

Ngày 25/10/2017, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Hoa Kỳ đối với các loại...

...

Dự thảo Tiêu chuẩn kiểm soát và bảo vệ môi trường đối với các chất thải rắn nhập khẩu

Ngày 14/11/2017, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn kiểm soát và bảo vệ...

...

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc về thông số kỹ thuật đối với thiết bị cứu hỏa của xe buýt

Ngày 16/2/2017, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về thông số...

...

Lấy ý kiến các dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về khí tượng thủy văn trên Cổng Thông tin...

...

Dự thảo tiêu chuẩn nông nghiệp về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với...

...

Dự thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho máy dò kim loại cầm tay của Trung Quốc

Ngày 27/7/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho...

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 9781:2013

Honey. Determination of residues of nitrofuran metabolites (AOZ, AMOZ, AHD,SEM) by liquid chromatography mass-spectrometry LC-MS-MS

TCVN 5268:2008

Honey. Determination of diastatic activity

TCVN 5269:1990

Honey. Determination of sucrose content

TCVN 5270:2008

Honey. Determination of hydroxymetylfurfural by spectrophotometric method

TCVN 5271:2008

Honey. Determination of acidity by titrimetric method

TCVN 5267-1:2008

Honey. Part one: Processed and intended for direct consumption products

Ấn phẩm