Loading data. Please wait

DỊCH VỤ VỀ TIÊU CHUẨN


...

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 52000-1:2017 về đánh giá hiệu suất tòa nhà

Tiêu chuẩn ISO 52000-1 đánh giá việc sử dụng năng lượng tổng thể của một tòa nhà, bằng phép đo hoặc tính toán, và việc...

...

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 24/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử...

...

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Ngày 28/12/2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2017/TT-BXD về việc ban hành QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật...

...

Ưu tiên xây dựng QCKT theo nhóm đối tượng tương đồng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định...

...

Quy chuẩn về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả: Đơn giản và dễ vận dụng hơn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả ban hành mới đây có nội dung ngắn gọn...

...

Danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về quạt công nghiệp

TechDoc xin giới thiệu Danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về quạt công nghiệp. Đây là các tiêu chuẩn TCVN về thuật...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 2)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 3)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tủ lạnh sẽ áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng mới từ 1/7/2018

Bộ Công Thương cho biết, việc áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng mới trong dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm tủ...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 4)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 5)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 6)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 7)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Cần thưởng phạt rõ ràng trong tiết kiệm năng lượng?

Phát thải khí nhà kính từ ngành năng lượng chiếm khoảng 63% tổng phát thải khí nhà kính của Việt Nam năm 2010 và sẽ...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 6/2018 (lần 8)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 7/2018 (lần 1)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Chứng nhận mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Các sản phẩm mũ bảo hiểm cho lính cứu hỏa cố thể chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN 442:2008 Helmets for fire...

...

Chứng nhận nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Các sản phẩm nắp đậy hố ga, nắp cống, nắp thu nước có thể chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn Châu Âu EN

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 7/2018 (lần 2)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 7/2018 (lần 3)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 7/2018 (lần 4)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 7/2018 (lần 5)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 8/2018 (lần 1)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về băng vệ sinh cho phụ nữ

Sản phẩm băng vệ sinh phụ nữ hiện nay trên thị trường đều có thể chứng nhận phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật quy định...

...

Chứng nhận que, thanh, ống nhôm được gia công dập, đúc phù hợp với Tiêu chuẩn ISO

Các que, thanh, ống nhôm được gia công, chế tạo bằng dập, đúc có thể chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế ISO

...

ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng đã được ban hành thay thế cho ISO 50001:2011

Tiêu chuẩn ISO 50001 quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng...

...

Tiêu chuẩn tạo ra sự thay đổi nhanh hơn

Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Thế giới không có thời gian để nói quanh co. Nhưng tiêu chuẩn ISO có thể giúp...

...

Dịch vụ đặt mua mọi tiêu chuẩn

Hằng ngày doanh nghiệp quá bận rộn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, quan hệ với các đối tác đến...

...

Làm thế nào để truy cập và mua tiêu chuẩn

Làm thế nào để truy cập và mua thông tin về các quy định và tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài, quốc gia. Làm thế nào để...

...

Hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế mới nhất

Tiêu chuẩn mới nhất được hiểu là các tiêu chuẩn được công bố hay ban hành trong thời gian gần nhất còn phải đảm bảo thêm...

...

Tìm hiểu về bố cục trình bày chung của các tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài và quốc tế

Nắm rõ bố cục trình bày chung của các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc gia chính là một trong...

...

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS giúp tối ưu việc tra cứu, tìm kiếm và quản lý tiêu chuẩn

Mã phân loại tiêu chuẩn quốc tế ICS (International Classification for Standards) là một công cụ quan trọng trong việc...

...

Phân biệt các cấp độ tiêu chuẩn

Hiểu biết về cấp độ tiêu chuẩn xét về khía cạnh địa lý sẽ hỗ trợ cho người dùng tiêu chuẩn tìm kiếm, tra cứu được tiêu...

...

Thủ thuật tìm kiếm, tra cứu tiêu chuẩn nhanh chóng, chính xác và hiệu quả

Techdoc xin giới thiệu một số thủ thuật, kỹ năng và kiến thúc giúp mọi người có thể tìm kiếm, tra cứu tiêu chuẩn nhanh...

...

Tiêu chuẩn ASTM và tầm quan trọng đối với ngành gạch ốp lát

Tiêu chuẩn ASTM giải quyết các khía cạnh quan trọng về sức khỏe, an toàn và bền vững của sản phẩm và ứng dụng, đồng thời...

...

Giới thiệu về Hệ thống ký hiệu của Tiêu chuẩn ASTM về Kim loại và các Sản phẩm Kim loại

Quy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà chế tạo và người sử dụng các...

...

Tiêu chuẩn ASTM và Thép trắng hợp kim cao

Gang trắng hợp kim cao là một nhóm vật liệu quan trọng mà việc sản xuất phải được xem xét riêng biệt với các loại gang...

...

Giới thiệu Ký hiệu của Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM

Techdoc xin giới thiệu ký hiệu của số hiệu của Tiêu chuẩn Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) giúp mọi người...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM về Thép không gỉ cho một số ứng dụng chung

Nhờ những đặc tính nổi bật, ngày nay, thép không gỉ được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, y tế, đời sống … Tuy...

...

Quy phạm kỹ thuật của ASTM (ASTM Codes) - Tầm quan trọng đối với hệ thống sưởi ấm công nghiệp

Quy phạm kỹ thuật của ASTM (ASTM Codes) để bạn có thể hiểu nó là gì, tầm quan trọng của nó khi nói đến hệ thống sưởi ấm...

...

Danh mục các tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM: Sắt, hợp kim niken/Hợp kim niken chịu nhiệt và thép silic cao

Hệ thống ký hiệu của ASTM dành cho kim loại bao gồm một chữ cái (ví dụ: A dành cho vật liệu sắt) theo sau là một chữ số...

...

Danh mục Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM - Tiêu chuẩn Thép Kết cấu và Thép Xây dựng (phần 2)

Tiêu chuẩn và Quy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà chế tạo và...

...

Giới thiệu Tiêu chuẩn ASTM Hoa Kỳ A53 về Thép và các sản phẩm về thép

ASTM A53 là minh chứng cho độ tin cậy và tính linh hoạt của ống thép carbon. Độ bền, khả năng chống ăn mòn và hiệu quả...

...

Danh mục tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM - Tiêu chuẩn thép kết cấu và Thép xây dựng (phần 4)

Quy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà chế tạo và người sử dụng các...

...

Danh mục tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM - Tiêu chuẩn thép kết cấu và Thép xây dựng (phần 5)

Quy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà chế tạo và người sử dụng các...

...

Hướng dẫn Tra cứu, Tìm kiếm và Mua tiêu chuẩn về Thép và các Sản phẩm Thép liên quan

mua tiêu chuẩn quốc gia, nước ngoài, quốc tế về Thép và các sản phẩm Thép liên quan ở đâu là chuẩn? Nơi nào cung cấp...

...

Danh mục tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM - Tiêu chuẩn về Đúc

Quy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà chế tạo và người sử dụng các...

...

Danh mục Tiêu chuẩn Hoa kỳ ASTM - Tiêu chuẩn Thép phủ

Danh mục Tiêu chuẩn ASTM - Tiêu chuẩn Thép phủQuy định kỹ thuật của ASTM thể hiện sự đồng thuận giữa các nhà sản xuất,...

...

Kiến thức chung về Thành phần của kim loại

Cũng như các loại vật liệu khác, kim loại cũng có đặc điểm về cơ, lý tính và hóa học đặc trưng

...

Kiến thức chung về Đặc tính của kim loại

Không có định nghĩa đơn giản về kim loại; tuy nhiên, bất kỳ nguyên tố hóa học nào có đặc tính kim loại đều được phân...

...

Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC)

Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC), là cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm...

Ấn phẩm