Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ ASTM

 

Liên hệ với TechDoc đặt mua và được hỗ trợ:    

Tiêu chuẩn ASTM là gì

Tiêu chuẩn ASTM là bộ tiêu chuẩn kĩ thuật cho các vật liệu và sản phẩm trên thế giới được ban hành bởi tổ chức Quốc tế ASTM (American Society for Testing and Materials) – Hiệp Hội Vật Liệu Và Thử Nghiệm Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn mà tổ chức này đưa ra là sự đồng thuận và được cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Tiêu chuẩn ASTM xây dựng trên cơ sở tham gia của hơn 30.000 thành viên ASTM. Các chuyên gia kỹ thuật này đại diện cho các nhà sản xuất, người sử dụng, người tiêu dùng, chính phủ và viện nghiên cứu từ hơn 120 quốc gia. Việc tham gia ASTM được mở cho tất cả các bên quan tâm, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới. 

Giới thiệu Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM)  

Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế tập trung phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Tổ chức này được thành lập vào năm 1898 bởi Charles Dudley, một nhà hóa học của Đường sắt Pennsylvania. Trong khi điều tra các vết nứt do gãy đường ray, ông lưu ý rằng có những khác biệt khác nhau về chất lượng thép và đã công bố nghiên cứu của mình về chủ đề này. Điều này sau đó dẫn đến việc soạn thảo các tiêu chuẩn ban đầu đã phát triển qua nhiều năm. ASTM được đổi tên thành ASTM International vào năm 2001 và ngày nay có trụ sở chính đặt tại West Conshohocken, Pennsylvania. ASTM International không chính thức xây dựng các tiêu chuẩn của mình, nhưng những thực hành này có thể được thực thi theo các quy định của liên bang, tiểu bang và thành phố. 

ASTM là một trong những tổ chức xây dựng tiêu chuẩn tự nguyện lớn nhất thế giới về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nguyên liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ. Được biết đến về chất lượng kỹ thuật cao và bám sát thị trường, các tiêu chuẩn của ASTM có một vị trí quan trọng trong cơ sở hạ tầng thông tin giúp hướng dẫn thiết kế, sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu. 

 

Tin tức về Tiêu chuẩn hóa được công bố trên trang web của ASTM và bạn cũng có thể mua Quy định kỹ thuật tiêu chuẩn thông qua trang web của họ. Các tiêu chuẩn được công bố hàng năm cho các chủ đề chất lượng kỹ thuật như kim loại, nhựa, dầu mỏ, dệt may, sơn, xây dựng, năng lượng, môi trường, y tế, điện tử và Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Có hơn 30.000 thành viên tình nguyện ở hơn 140 quốc gia. Tôi đã làm việc với các tiêu chuẩn ASTM khác nhau cho cả đường ống thép và nhựa trong ngành dầu khí. Nhìn chung có sáu loại tính năng mà bạn sẽ thấy trong tiêu chuẩn ASTM, bao gồm: Phương pháp thử, Quy định kỹ thuật, Phân loại, Thực hành, Hướng dẫn và Thuật ngữ. Bạn cũng có thể xem các phần khác như Phạm vi, Tài liệu viện dẫn, Thuật ngữ, Ý nghĩa và cách sử dụng, Quy trình, Báo cáo và Từ khóa. Tài liệu có thể bao gồm dữ liệu được lập bảng, đồ thị, nghiên cứu địa điểm sơ bộ, an toàn, quy định, phương trình, đơn vị và đặc tính vật liệu. 

 

Xem thêm:

Danh mục các Tiêu chuẩn ASTM

Giới thiệu Tiêu chuẩn ASTM

 

Liên hệ với TechDoc đặt mua và được hỗ trợ:    

 

Danh mục Phân loại lĩnh vực của Tiêu chuẩn ASTM 

 • 3D Imaging Standards
 • Additive Manufacturing Standards
 • Adhesive Standards
 • Aerospace Material Standards
 • Analytical Chemistry Standards
 • Asset Management Standards
 • Atmospheric Analysis Standards
 • Biotechnology Standards
 • Building Standards
 • Business Copy Product Standards
 • Carbon Standards
 • Cast Iron Standards
 • Catalyst Standards
 • Cement Standards and Concrete Standards
 • Coal Standards and Gas Standards
 • Composite Standards
 • Computerized System Standards
 • Construction Standards
 • Adhesive Standards
 • Building Standards
 • Cement Standards and Concrete Standards
 • Fire Standards and Flammability Standards
 • Geotechnical Engineering Standards
 • Masonry Standards
 • Road Standards and Paving Standards
 • Roofing Standards
 • Thermal Insulation Standards
 • Wood Standards
 • Consumer Product Evaluation Standards
 • Copper Standards
 • Corrosion Standards and Wear Standards
 • Durability of Nonmetallic Material Standards
 • Electrical Insulating Material Standards
 • Electrical Standards and Magnetic Conductor Standards
 • Electronics Standards
 • Environmental Assessment Standards and Risk Management Standards
 • Environmental Standards
 • Atmospheric Analysis Standards
 • Environmental Assessment Standards and Risk Management Standards
 • Waste Management Standards
 • Water Testing Standards
 • Environmental Toxicology Standards
 • Fastener Standards
 • Fatigue Standards and Fracture Standards
 • Fire Standards and Flammability Standards
 • Forensic Science Standards
 • Geotechnical Engineering Standards
 • Glass Standards and Ceramic Standards
 • Industrial Chemical Standards
 • Industrial Hygiene Standards and Safety Standards
 • Laboratory Testing Standards
 • Leather Standards
 • Masonry Standards
 • Medical Device Standards and Implant Standards
 • Medical Service Standards and Medical Equipment Standards
 • Metallic Coating Standards
 • Metals Standards
 • Analytical Chemistry Standards
 • Cast Iron Standards
 • Copper Standards
 • Corrosion Standards and Wear Standards
 • Fastener Standards
 • Fatigue Standards and Fracture Standards
 • Metallic Coating Standards
 • Nonferrous Metal Standards and Nonferrous Alloy Standards
 • Steel Standards
 • Molecular Spectroscopy Standards and Separation Science Standards
 • Nanotechnology Standards
 • Nondestructive Testing Standards
 • Nonferrous Metal Standards and Nonferrous Alloy Standards
 • Nuclear Technology Standards
 • Oxygen Enriched Atmospheres Standards
 • Paint Standards and Related Coating Standards
 • Paper Standards and Packaging Standards
 • Petroleum Standards
 • Pharmaceutical Application Standards
 • Physical Measurement Standards
 • Physical Testing Standards and Mechanical Testing Standards
 • Plastic Pipe Standards
 • Plastics Standards
 • Quality Control Standards
 • Refractory Standards
 • Resilient Floor Covering Standards
 • Road Standards and Paving Standards
 • Rolling Element Bearing Standards
 • Roofing Standards
 • Rubber Standards
 • Search and Rescue Operations Standards
 • Security System Standards Pedestrian and Walkway Safety Standards
 • Sensory Evaluation Standards
 • Soap Standards and Polish Standards
 • Sports Standards and Recreation Standards
 • Steel Standards
 • Sustainability Standards
 • Temperature Measurement Standards
 • Textile Standards
 • Thermal Analysis Standards
 • Thermal Insulation Standards
 • Underground Utility Standards
 • Unmanned Maritime Vehicle Standards
 • Waste Management Standards
 • Water Testing Standards
 • Wood Standards

 

Liên hệ với TechDoc đặt mua và được hỗ trợ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm