Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Châu Âu EN

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn EN tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

Bộ Tiêu chuẩn EN Eurocodes về Kết cấu Xây dựng

Dấu an toàn Châu Âu (CE Marking)

 

Tiêu chuẩn Châu Âu EN (European Norm) là một hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) và các quốc gia khác thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Tiêu chuẩn EN cung cấp các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm, hướng dẫn và quy định cho một loạt các lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghiệp, xây dựng, điện tử, y tế, và nhiều lĩnh vực khác.

Tiêu chuẩn EN thường do Cơ quan Tiêu chuẩn Châu Âu (European Committee for Standardization - CEN) phát triển và công bố. Tiêu chuẩn EN thường được áp dụng để đảm bảo tính đồng nhất, sự tương thích công nghệ và an toàn sản phẩm và dịch vụ trên toàn Khu vực Kinh tế Châu Âu. Các tiêu chuẩn EN có thể áp dụng trực tiếp hoặc thông qua việc chuyển đổi vào quy định trong quốc gia thành viên của EU hoặc quốc gia trong EEA.

Tiêu chuẩn EN thường được đánh số và có tên theo cấu trúc "EN-XXX:YYYY", trong đó "XXX" đại diện cho một số thứ tự duy nhất của tiêu chuẩn và "YYYY" đại diện cho tiêu đề hoặc mô tả của tiêu chuẩn đó. Ví dụ, EN 61000-4-2 là một tiêu chuẩn EN liên quan đến khả năng chống tĩnh điện trong các thiết bị điện tử.


...

Tiêu chuẩn Châu Âu (EN) về Thép Kết cấu và Xây dựng

Tiêu chuẩn thép được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều dự án để xác định loại, cường độ và tính chất của thép

...

Bộ Tiêu chuân Châu Âu (EN Eurocodes) về Kết cấu Xây dựng

EN Eurocodes là một bộ gồm 10 Tiêu chuẩn Châu Âu cung cấp một cách tiếp cận chung cho việc thiết kế các tòa nhà, các...

...

Sự tiến triển của Tiêu chuẩn Châu Âu EN Eurocodes

Các Quốc gia Thành viên EU nên tiến hành nghiên cứu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào Eurocodes nhằm thúc...

Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm