Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS

Xem thêm:

Xem toàn bộ tiêu chuẩn Nhật Bản JIS tại đây

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JISC

 

Tiêu chuẩn Quốc gia Nhật Bản JIS 

Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS)tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản tự nguyện trong lĩnh vực sản phẩm công nghiệp và khai khoáng. Tại Nhật Bản, hoạt động tiêu chuẩn hoá công nghiệp được thúc đẩy ở cấp độ quốc gia, hiệp hội công nghiệp và doanh nghiệp.

Nhiều hiệp hội công nghiệp cũng xây dựng các tiêu chuẩn tự nguyện cho nhu cầu cụ thể của họ. Nhiều công ty có những bộ tiêu chuẩn công ty mà một số được chấp nhận từ Tiêu chuẩn JIS hoặc từ các tiêu chuẩn hiệp hội công nghiệp.

Một phương tiện để thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá công nghiệp là hệ thống Ghi dấu phù hợp Tiêu chuẩn JIS. Đây là một hệ thống chứng nhận tự nguyện. Khoảng 900 nhóm với tiêu chuẩn sản phẩm JIS được chỉ định ghi dấu phù hợp Tiêu chuẩn JIS. Các nhà máy sản xuất sản phẩm đáp ứng Tiêu chuẩn JIS được phép gắn dấu phù hợp Tiêu chuẩn JIS lên sản phẩm của họ nếu các tiêu chuẩn công ty của họ và các thực hành quản lý chất lượng được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký nhằm đảm bảo quá trình sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản JIS.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản và hệ thống ghi dấu phù hợp Tiêu chuẩn JIS là cải tiến chất lượng sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất, đảm bảo thương mại công bằng và đơn giản hoá ... thông qua xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn hợp lý. Có khoảng 8.200 tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản đã được xây dựng vì mục đích này, và khoảng 16.000 giấy phép (hoặc chấp thuận trong trường hợp là những nhà máy nước ngoài) đã được cấp để gắn dấu JIS lên các sản phẩm của họ.

Năm 1985, chính phủ quyết định quốc tế hóa xã hội và nền kinh tế Nhật Bản (Chương trình Hành động Tiếp cận Thị trường Cải Tiến) nhằm duy trì hệ thống thương mại tự do. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của Chương trình Hành động là tiêu chuẩn và chứng nhận. Chương trình Hành động bao gồm đảm bảo sự minh bạch hoá trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn JIS, chấp nhận các dữ liệu thử nghiệm nước ngoài càng nhiều càng tốt theo các phương thức chứng nhận đang có. Để hỗ trợ xuất khẩu vào Nhật Bản, và phù hợp với kế hoạch dài hạn lần thức 6 về Thúc đẩy Tiêu chuẩn hoá Công nghiệp, chính phủ đã quyết định rằng các dữ liệu thử nghiệm nước ngoài có thể được sử dụng trong việc chấp nhận các nhà máy nước ngoài theo hệ thống ghi nhãn JIS. 

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản JSA 

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA), một tổ chức được thành lập thông qua việc sáp nhập Hiệp hội Công nghệ Hàng không Dai Nihon và Hiệp hội Quản lý Nhật Bản, được Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp ủy quyền thành lập vào ngày 6/12/1945.
Văn phòng của hiệp hội được thành lập lần đầu tiên tại Cục Tiêu chuẩn và Bằng sáng chế ở Chiyoda-ku, Tokyo, sau đó chuyển đến Akasaka, Minato-ku vào năm 1962. Năm 2013, trụ sở chính rời Akasaka nơi nó đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và chuyển đến Mita, Minato-ku.
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2018, Công ty TNHH JSA Solutions (JSA-SOL) và Cơ quan đăng ký chuyên gia đánh giá và chuyên gia được chứng nhận của Nhật Bản (JRCA) đã được thành lập mới và ba đơn vị này, với khẩu hiệu “Các tiêu chuẩn kết nối thế giới,” bắt đầu hoạt động với tên gọi Tập đoàn JSA từ ngày 01/4/2019. Vào năm 2024, Tập đoàn JSA chuyển trụ sở chính đến Mita Avanti, cùng quận Minato-ku.
Mục tiêu của hiệp hội là “giáo dục công chúng về việc tiêu chuẩn hóa và thống nhất các tiêu chuẩn công nghiệp, qua đó góp phần cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Tập đoàn JSA cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng về tư vấn tiêu chuẩn hóa, phát triển tiêu chuẩn và hỗ trợ sử dụng bao gồm chứng nhận tổ chức và nhân sự 

Mục tiêu của Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản JSA 

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA ) là tổ chức xây dựng tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS (hay Tiêu chuẩn Quốc gia Nhật Bản JIS). JSA thúc đẩy hệ thống tiêu chuẩn hóa và quản lý tại Nhật Bản thông qua các hoạt động sau: 

 • Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản JIS)
 • Hỗ trợ các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế liên quan đến Tổ chức ISO, IEC
 • Phổ biến tiêu chuẩn JIS
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống tiêu chuẩn hóa và quản lý tại Nhật Bản
 • Tiến hành kiểm tra chứng chỉ quản lý chất lượng và kiểm soát chất lượng
 • Thúc đẩy hoạt động đánh giá sự phù hợp 

Lịch sử Phát triển của Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản JSA

 • Ngày 6/12/1945, Hiệp hội Công nghệ Hàng không Dai Nihon và Hiệp hội Quản lý Nhật Bản sáp nhập thành Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA). JSA được ủy quyền thành lập bởi Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ). Văn phòng của Tổ chức này lần đầu tiên được thành lập tại Cục Sáng chế và Tiêu chuẩn ở Chiyoda-ku , Tokyo.
 • Năm 1946, ấn phẩm "Tiêu chuẩn và Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp" đầu tiên được xuất bản.
 • Năm 1949: Hội thảo Kiểm soát Chất lượng (QC) đầu tiên tại Nhật Bản được tổ chức vào
 • Tháng 6/1950 : Bắt đầu xuất bản Tiêu chuẩn JIS.
 • Từ năm 1951: Bắt đầu việc biên soạn và xuất bản Tiêu chuẩn JIS.
 • Năm 1952: Trụ sở chính chuyển đến Ginza Kobiki-cho, Chūō-ku, Tokyo.
 • Năm 1958: Hội nghị Tiêu chuẩn hóa Quốc gia đầu tiên được tổ chức.
 • Năm 1963: Việc xây dựng tòa nhà Trụ sở của JSA được hoàn thành tại Akasaka, Minato-ku, Tokyo.
 • Năm 1970: “Tạp chí Tiêu chuẩn hóa” số hàng tháng ra mắt.
 • Năm 1994: Trung tâm Hệ thống Quản lý Chất lượng JSA được Ủy ban Chứng nhận Đánh giá Sự phù hợp của Nhật Bản (JAB) công nhận là cơ quan được chỉ định.
 • Năm 2002: Cổng tra cứu trực tuyến Tiêu chuẩn JIS của JSA khai trương.
 • Năm 2005: Cơ quan Quản lý Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng đầu tiên tiến hành kiểm tra việc cấp chứng chỉ.
 • Năm 2013: Trụ sở chính chuyển đến Mita, Minato-ku, Tokyo.

Các chức năng chính của JSA 

Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia JIS 

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA) xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia JIS , xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn JIS. Thông thường, khoảng 600 Tiêu chuẩn JIS được xây dựng hàng năm. Hầu hết trong số đó được JSA và các Hiệp hội Công nghiệp khác cùng xây dựng dựa trên thỏa thuận chung. Ngoài ra, JSA tự tiến hành các hoạt động nghiên cứu và xây dựng Tiêu chuẩn JIS liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị và ký hiệu đồ họa cơ bản và phổ biến trong nhiều lĩnh vực và hệ thống quản lý khác nhau, v.v.
JSA hỗ trợ các Hiệp hội Công nghiệp khác đề xuất Tiêu chuẩn JIS cho ISO, và IEC là dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO standards). 

Kỹ thuật quản lý 

JSA điều tra và nghiên cứu ứng dụng và các khía cạnh thực tế của kỹ thuật chất lượng (Phương pháp Taguchi), phương pháp phân tích dữ liệu và kỹ thuật được sử dụng để nâng cao độ tin cậy và động lực. 

Tiêu chuẩn hóa 

JSA tiến hành khảo sát và nghiên cứu về tiêu chuẩn hóa trong các lĩnh vực: 

 • các lĩnh vực trường cơ bản và phổ biến như đơn vị và ký hiệu đồ họa,
 • ứng dụng mạng và phần mềm trong lĩnh vực CNTT,
 • hệ thống quản lý và
 • sự bảo vệ người tiêu dùng, 

JSA cũng tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận diễn ra trong Ban kỹ thuật ISO/TC 37 Thuật ngữ (nguyên tắc và phối hợp), Ban kỹ thuật ISO/TC 46 Thông tin và tài liệu, ISO/TC 69 Ứng dụng phương pháp thống kê, ISO/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng, ISO/TC 207 Quản lý môi trường, IEC/TC 1 Thuật ngữ, IEC/TC 3 Tài liệu và ký hiệu đồ họa, IEC/TC 56 Độ tin cậy và một số Ban kỹ thuật khác để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế ISO và IEC. 

Đánh giá sự phù hợp 

Để đảm bảo hệ thống đánh giá sự phù hợp của Nhật Bản đáp ứng các nghĩa vụ được quy định trong Hiệp định WTO/TBT, JSA đã thành lập các ủy ban quốc gia ISO/CASCO (Ủy ban đánh giá sự phù hợp của ISO) và IEC/CAB (Ủy ban đánh giá sự phù hợp của IEC ) để cân nhắc về các vấn đề kỹ thuật, các vấn đề liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC và xây dựng Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS. 

Quảng bá JIS và các ấn phẩm khác 

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản 

Việc xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn JIS (Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản) là nền tảng cho mọi hoạt động của JSA. Hơn nữa, JSA cũng phát hành phiên bản tiếng Anh của Tiêu chuẩn JIS, phiên bản này đặc biệt có ý nghĩa xét từ góc độ thương mại quốc tế. 

Sách 

JSA xuất bản sách về tiêu chuẩn hóa công nghiệp, quản lý (kiểm soát) chất lượng, quản lý hành chính, khoa học công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Những cuốn sách bán chạy nhất bao gồm JIS Handbook, Bảng chú giải thuật ngữ kỹ thuật trong JIS (Glossary of Technical Terms in JIS), Cẩm nang tiêu chuẩn hóa công ty, Cẩm nang quản lý chất lượng, Cẩm nang tiêu chuẩn thế giới, Tuyển tập Kỹ thuật quản lý và khoa học và công nghệ. 

Tạp chí 

JSA xuất bản Tạp chí Tiêu chuẩn hóa và Kiểm soát Chất lượng, xuất bản lần đầu vào năm 1946. Đây là ấn phẩm hàng tháng chuyên về kỹ thuật quản lý và tiêu chuẩn hóa công nghiệp. Tạp chí này đăng loạt bài về quản lý chất lượng, hệ thống quản lý và kỹ thuật chất lượng, v.v. và cung cấp thông tin mới nhất về tình trạng các ấn phẩm và Tiêu chuẩn JIS và các bản sửa đổi, bổ sung của Tiêu chuẩn JIS. 

Sản phẩm liên quan đến JIS và QC 

JSA phát triển và tiếp thị các tiêu chuẩn và công cụ vật lý dựa trên Tiêu chuẩn JIS được sử dụng để tiêu chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng. 

Hội thảo JIS 

JSA tài trợ cho các Hội thảo về Tiêu chuẩn JIS để giúp người dùng và các bên quan tâm hiểu chính xác các tiêu chuẩn JIS mới được công bố hoặc sửa đổi. 

Quảng bá JIS và các tài liệu liên quan 

JSA tiếp thị Tiêu chuẩn JIS, JIS Handbook, sách và sản phẩm về tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng (kiểm soát) thông qua thư viện của JSA, các hiệu sách trong nước và nước ngoài. 

Tiêu chuẩn nước ngoài 

JSA nhập khẩu và phân phối các tiêu chuẩn quốc tế (ISO và IEC), tiêu chuẩn quốc gia (ANSI, BSI và các tiêu chuẩn khác), các tiêu chuẩn được xây dựng bởi các cơ quan tiêu chuẩn hóa khác (như ASMEASTM). JSA dịch và tiếp thị phiên bản tiếng Nhật của một số tiêu chuẩn này. 

Thông tin tiêu chuẩn 

Cả tiêu chuẩn Nhật Bản và tiêu chuẩn nước ngoài cũng như các tài liệu, tài liệu liên quan đều có thể được xem miễn phí tại thư viện JSA đặt tại trụ sở chính và các văn phòng tại Kansai và Nagoya. 

Tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật của Nhật Bản 

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA) nỗ lực đóng vai trò quan trọng như một trung tâm quốc gia trong các hoạt động tiêu chuẩn hóa tại Nhật Bản. Với nhu cầu ngày càng tăng về các tiêu chuẩn không được xây dựng bởi các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn của Nhật Bản, JSA đã xây dựng Tiêu chuẩn và Quy định kỹ thuật của Nhật Bản từ tháng 6/2017. Các tiêu chuẩn này được xây dựng thông qua quy trình xây dựng triển tiêu chuẩn với sự minh bạch, công bằng và khách quan được đảm bảo để cho phép linh hoạt hơn trong đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan khác nhau.

Xem chi tiết hơn tại đây. 

Hài hòa Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS với Tiêu chuẩn quốc tế 

Nhật Bản đã tăng cường nỗ lực hài hòa Tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản JIS với các tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC kể từ khi Hiệp định về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO/TBT) có hiệu lực vào tháng 01/1995. 

Mức độ tương đương giữa Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản và các tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC

Tổng số Tiêu chuẩn Quốc gia Nhật Bản JIS

10.944 tiêu chuẩn

Số lượng Tiêu chuẩn JIS tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, trong đó

  6.311 tiêu chuẩn

 • Tiêu chuẩn JIS hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế (IDT)

38%

 • Tiêu chuẩn JIS tương đương có sửa đổi so với tiêu chuẩn quốc tế (MOD)

60%

 • Tiêu chuẩn JIS không tương đương với tiêu chuẩn quốc tế (NEQ)

2%

Chú ý: Mức độ tương đương của các tiêu chuẩn JIS với các tiêu chuẩn quốc tế (IDT, MOD, NEQ) phù hợp với định nghĩa của ISO/IEC Guide 21-1


(Theo JISC, số liệu tính đến ngày 31 tháng 3
/2023)

Viện dẫn Tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản JIS trong Quy chuẩn kỹ thuật

Tính đến ngày 31/3/2023 , có 8.293 tiêu chuẩn JIS được viện dẫn trong 210 luật và quy định kỹ thuật của Nhật Bản.

Bảng - Các luật và quy định kỹ thuật chính của Nhật Bản có viện dẫn đến các tiêu chuẩn quốc gia JIS Nhật Bản

 

Tên của luật và quy địnhkỹ thuật

Số lượng tiêu chuẩn JIS được viện dẫn

Luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược phẩm và Thiết bị Y tế (Đạo luật về Dược phẩm cũ)

1.338

Luật đo lường

755

Luật dịch vụ cứu hỏa

658

Luật Tiêu chuẩn Xây dựng

647

Luật An toàn và Sức khỏe Công nghiệp

485

Luật vệ sinh thực phẩm

370

 Biểu trưng (logo) tiêu chuẩn Nhật Bản JIS

 

   

Biểu trưng (logo)

tiêu chuẩn JIS

Kết cấu và kích thước Biểu trưng (logo) tiêu chuẩn JIS

 Ký hiệu tiêu chuẩn Nhật Bản JIS                 

Các tiêu chuẩn được đặt tên theo định dạng "", trong đó X biểu thị sự phân chia theo lĩnh vực/phạm vi, theo sau là bốn chữ số được đánh số tăng dần của số lượng tiêu chuẩn JIS đã được công bố và bốn chữ số cuối cùng chỉ định năm công bố/sửa đổi tiêu chuẩn. Cụ thể như sau:

JIS X 0208:1997

JIS

X

0208

:

1997

Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản (đã được thống nhất tại các Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, IEC)

Biểu thị sự phân chia theo lĩnh vực/phạm vi (xem chi tiết tại mục "Phạm vi của Tiêu chuẩn JIS")

Số hiệu được đánh số tăng dần của số lượng tiêu chuẩn JIS đã được công bố

Dấu hai chấm (:) phân tách số hiệu và năm công bố tiêu chuẩn theo quy định của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, IEC

Năm công bố/sửa đổi/soát xét tiêu chuẩn JIS

Phạm vi của Tiêu chuẩn JIS

Các tiêu chuẩn JIS đề cập đến các sản phẩm công nghiệp và khoáng sản, dữ liệu, dịch vụ và hệ thống quản lý theo Luật Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp.

Ký hiệu chữ cái chỉ lĩnh vực kỹ thuật (Phân nhóm lĩnh vực JIS: xem giải thích trong bảng bên dưới).

Bảng - Ký hiệu và phân loại tiêu chuẩn JIS (phạm vi áp dụng)

Ký hiệu chữ cái

Phân nhóm lĩnh vực

A

Kỹ thuật Xây dựng và Kiến trúc

B

Kỹ thuật cơ khí

C

Kỹ thuật điện và điện tử

D

Kỹ thuật ô tô

E

Kỹ thuật đường sắt

F

Đóng tàu

G

Vật liệu sắt và luyện kim

H

Vật liệu màu và luyện kim

K

Kỹ thuật hóa học

L

Kỹ thuật dệt

M

Khai thác mỏ

P

Bột giấy và giấy

Q

Hệ thống quản lý

R

Gốm sứ

S

Đồ gia dụng

T

Thiết bị y tế và thiết bị an toàn

W

Máy bay và Hàng không

X

Xử lý thông tin

Y

Dịch vụ

Z

Điều khoản khác

 

Quá trình xây dựng tiêu chuẩn JIS

Đầu tiên, dự thảo tiêu chuẩn JIS được chuẩn bị bởi một hiệp hội công nghiệp được Bộ liên quan ủy thác hoặc do một bên quan tâm thực hiện. Dự thảo được trình lên Bộ trưởng liên quan, sau đó Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) bắt đầu cân nhắc, xem xét. Sau khi tham khảo ý kiến của ban liên quan và ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn liên quan của JISC, dự thảo được báo cáo lên Bộ trưởng liên quan để xây dựng, sửa đổi thành tiêu chuẩn JIS.
Để đẩy nhanh sự xây dựng tiêu chuẩn JIS, một kế hoạch mới đã được xây dựng theo bản sửa đổi một phần của Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Dự thảo JIS do một hiệp hội tư nhân được công nhận là có chuyên môn trong việc xây dựng tiêu chuẩn JIS đề xuất. Bộ trưởng có liên quan, cần trao đổi, thống nhất với JISC.

Cần công khai quá trình xây dựng và dự thảo tiêu chuẩn JIS cho tất cả các bên quan tâm.

Phát hành tiêu chuẩn JIS

Tất cả Tiêu chuẩn JIS đều được công bố bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA).
Phiên bản tiếng Anh của JIS được xuất bản bởi JSA.

Đầu mối liên hệ của JSA

Địa chỉ: Mita MT Bldg., 3-13-12 Mita, Minato-ku, Tokyo, 108-0073, JAPAN
Điện thoại: +81-50-1742-6007
Trang web: http://www.jsa.or.jp/

Chương trình làm việc của JIS

(1)Chương trình làm việc của JIS

Trang này công bố chương trình làm việc về phát triển JIS dựa trên hiệp định WTO/TBT. Danh sách chương trình làm việc bao gồm tiêu đề và số lượng JIS, các giai đoạn đạt được trong quá trình phát triển tiêu chuẩn và ban thư ký của ủy ban soạn thảo JIS.

Giai đoạn/Tình trạng công việc

Giai đoạn

Tình trạng công việc

1

Ra Quyết định xây dựng tiêu chuẩn JIS mới hoặc soát xét, sửa đổi

2

Công việc được giao cho JISC triển khai (hoặc một cơ quan xây dựng tiêu chuẩn (SDO) được công nhận chủ trì

3

Lấy ý kiến công khai dự thảo tiêu chuẩn JIS

4

Kết thúc giai đoạn lấy ý kiến công khai

5

Tiêu chuẩn JIS được công bố và xuất bản

 

Tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn JIS

Theo quy định, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đề xuất xây dựng và tham gia góp ý dự thảo tiêu chuẩn JIS. Tuy nhiên chỉ các tổ chức được chỉ định mới được giao xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn JIS.

Các bên tham gia sẽ chịu chi phí cần thiết để tham dự các cuộc họp hoặc gửi ý kiến đóng góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn JIS.

Nếu có nhu cầu tìm hiểu và mua tiêu chuẩn Nhật Bản JIS, xin liên hệ với Techdoc:

Công ty TNHH Techdoc Việt Nam

Web: techdoc.vn

Tel: 0964648020  -   Email: info@standard.vn

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm