Loading data. Please wait

Tiêu chuẩn chiếu sáng

Tiêu chuẩn chiếu sáng giúp doanh nghiệp đối mặt với những thách thức mới về chất lượng và sự an toàn của người tiêu dùng, nhà quản lý và thị trường

Các lĩnh vực về chiếu sáng cho ô tô, hệ thống biển báo hay y tế vẫn tiếp tục thay đổi và tăng trưởng theo cấp số nhân. Ước tính đến năm 2020, thị trường chiếu sáng nói chung và chiếu sáng cho ô tô  sẽ có giá trị tương ứng là 83 và 18 tỷ Euro (EUR). Để duy trì sự cạnh tranh, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải triển khai các chiến lược mới để giúp họ đứng vững hơn so với đối thủ cạnh tranh và cung cấp các sản phẩm có hiệu quả và an toàn cao khi sử dụng.

Tiêu chuẩn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, hằng ngày và trong cuộc đời của chúng ta. Bất cứ khi nào chúng tôi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, có nghĩa là chúng ta có một cơ hội tốt để sử dụng một tiêu chuẩn đề cập đến chính sản phẩm hoặc dịch vụ này, bất kể là chúng ta đang sử dụng máy giặt, điện thoại di động, lái xe hay ăn ở nhà hàng. Nói một cách đơn giản, tiêu chuẩn tạo ra sản phẩm và dịch vụ theo cách:

  • An toàn hơn, ví dụ: cách thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho các thiết bị điện;
  • Chất lượng tốt hơn, ví dụ: chỉ ra cách thức cho doanh nghiệp có thể sản xuất các sản phẩm nhanh hơn, chính xác hơn, đơn giản hơn;
  • Dễ sử dụng hơn, ví dụ: thiết lập các quy tắc cho việc thiết kế sản phẩm, ví dụ người cao tuổi và người tàn tật có thể sử dụng chúng

Các tiêu chuẩn có thể giúp tổ chức, doanh nghiệp của bạn làm việc một cách tốt hơn và thông minh hơn, để nâng cao hiệu quả và sáng tạo hơn. 

Các dịch vụ do TechDoc cung cấp:   

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


...

Đô thị thông minh là gì

Đô thị thông minh là một khái niệm mới và một mô hình mới áp dụng thế hệ công nghệ thông tin mới, như vạn vật kết nối...

...

Lợi ích của đô thị thông minh

Sự thông minh của một Đô thị không phải là công nghệ gì mà là công nghệ đang được sử dụng như thể nào, như một phần của...

...

Các định nghĩa về đô thị thông minh

Đô thị thông minh là kết quả của sự lãnh đạo thông minh, không chỉ từ các lãnh đạo Đô thị, mà còn từ tất cả các công dân...

...

Các đặc tính của đô thị thông minh

Ý tưởng đằng sau một Đô thị thông minh là có sự gia tăng về chất lượng cuộc sống của người dân và du khách

...

Tình hình triển khai xây dựng đô thị thông minh trên thế giới và Việt Nam

Xây dựng đô thị thông minh đang là xu thế của nhiều nước trên thế giới, cả ở các nước phát triển và đang phát triển

...

Mục tiêu tổng quát xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam

Việc phát triển đô thị thông minh có thể có lợi trong việc phát triển đồng bộ, công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị...

...

Nguyên tắc chung trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Việc xây dựng đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, làm cho tất cả người dân được hưởng thành...

...

Nội dung cơ bản xây dựng đô thị thông minh

Việc phát triển đô thị thông minh có thể có lợi trong việc phát triển đồng bộ, công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị...

...

Kiến trúc Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh

Đô thị thông minh là một thuật ngữ biểu thị sự tích hợp hiệu quả của hệ thống vật lý, kỹ thuật số và con người trong môi...

...

Tiêu chuẩn phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh

Việc xây dựng một đô thị thông minh là một xu thế tất yếu nhưng lại là vấn đề không hề đơn giản. Mỗi đô thị đều phải đối...

...

Công nghệ và xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tác động đến đô thị thông minh

Bối cảnh lĩnh vực Internet trong tương lai bao gồm sự đa dạng lớn về chủ đề công nghệ liên quan đến việc triển khai đô...

...

Lùi hiệu lực QCVN về giới hạn formaldehyt trong sản phẩm dệt may

Đây là nội chính tại Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về...

...

Vai trò của tiêu chuẩn hóa trong phát triển thành phố thông minh

Thành phố thông minh được hiểu là sự hội tụ của các yếu tố: cơ sở hạ tầng hiệu quả, môi trường sống thân thiện và phá...

...

Kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông đường sắt

Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao...

...

Ban hành các Quy chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn tàu biển

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGTVT ngày 04/04/2018 về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ...

...

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử...

...

Tiêu chuẩn - Tiền để để phát triển thành phố thông minh và bền vững

Xây dựng tiêu chuẩn cho thành phố thông minh là mô hình mà nhiều quốc gia hướng tới, nhằm đảm bảo phát triển cơ sở hạ...

...

Quy chuẩn quốc gia QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ngày 20/5/2018 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN...

...

Tiêu chuẩn quốc tế ISO để cải thiện an toàn trong lĩnh vực hạt nhân

Cải thiện an toàn là mục tiêu chính của hầu hết các ngành công nghiệp và thúc đẩy chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ...

...

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 01 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 950/QĐ-TTg về viêc Phê duyệt Đề án phát triển đô thị...

...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

Ngày 30/6/2016 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BYT quy định QCVN 27/2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng nơi làm việc

Ngày 30/6/2016 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BYT quy định QCVN 22/2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn nơi làm việc

Ngày 30/6/2016 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BYT quy định QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

...

Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025

Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2903/QĐ-BCT về việc ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực...

...

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi lấy ý kiến Thông tư soát xét QCVN 8:2012/BKHCN khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) về việc quy định...

...

Dự án đầu tư lớn nhất của Nhật Bản vào Việt Nam là xây dựng đô thị thông minh

Dự án lớn của Nhật Bản được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 8 tháng đầu năm là Thành phố thông minh (xã Hải Bối, Vĩnh...

...

Bàn giải pháp xây dựng thành phố thông minh bền vững

Làm thế nào để xây dựng được đô thị thông minh, phát triển nó một cách bền vững song hành với phát...

...

Đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thuỷ lợi và phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ để trình Bộ...

...

Tiêu chuẩn tạo ra sự thay đổi nhanh hơn

Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Thế giới không có thời gian để nói quanh co. Nhưng tiêu chuẩn ISO có thể giúp...

...

Tiêu chuẩn mới định lượng kim loại có trong dầu thô

Nhằm đảm bảo phân tích đúng chuẩn lượng kim loại có trong các nhiên liệu dầu thô, dầu mỏ, hiệp hội ASTM đã đề xuất phát...

Ấn phẩm