Loading data. Please wait

Tiêu chuẩn năng lượng và các tiện ích

Việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng chưa bao giờ được coi trọng hơn kế hoạch kinh doanh. Giá nhiên liệu tăng cao có nghĩa là việc giảm sử dụng năng lượng sẽ mang lại ý nghĩa về mặt kinh tế, trong khi ngày càng có nhiều các nghiên cứu về thay đổi khí hậu đang và sẽ mang ý nghĩa về xã hội và môi trường. Các tiêu chuẩn về năng lượng và các tiện ích có thể giúp tổ chức, doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. TechDoc cung cấp rất nhiều thông tin cho ngành công nghiệp tiện ích như hệ thống quản lý chất lượng, thông số kỹ thuật sản phẩm và tài liệu, và các quá trình đo lường.

TechDoc cung cấp các các tiêu chuẩn về năng lượng để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của hoạt động kinh doanh và cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp một lộ trình để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của ngày hôm nay và ngày mai.

Tiêu chuẩn năng lượng và tiện ích bao gồm:

  • Quản lý năng lượng và hiệu quả (Energy management and efficiency)
  • Chương trình Cơ hội Tiết kiệm năng lượng - ESOS (Energy Savings Opportunity Scheme - ESOS)
  • Phát thải khí nhà kính (Greenhouse gas emissions)
  • Dầu và khí (Oil & gas)
  • Năng lượng tái tạo (Renewable energy)
  • Tiện ích (Utilities) 

Các dịch vụ do TechDoc cung cấp:    

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


...

Lợi ích của đô thị thông minh

Sự thông minh của một Đô thị không phải là công nghệ gì mà là công nghệ đang được sử dụng như thể nào, như một phần của...

...

Các định nghĩa về đô thị thông minh

Đô thị thông minh là kết quả của sự lãnh đạo thông minh, không chỉ từ các lãnh đạo Đô thị, mà còn từ tất cả các công dân...

...

Các đặc tính của đô thị thông minh

Ý tưởng đằng sau một Đô thị thông minh là có sự gia tăng về chất lượng cuộc sống của người dân và du khách

...

Tình hình triển khai xây dựng đô thị thông minh trên thế giới và Việt Nam

Xây dựng đô thị thông minh đang là xu thế của nhiều nước trên thế giới, cả ở các nước phát triển và đang phát triển

...

Mục tiêu tổng quát xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam

Việc phát triển đô thị thông minh có thể có lợi trong việc phát triển đồng bộ, công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị...

...

Nguyên tắc chung trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Việc xây dựng đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, làm cho tất cả người dân được hưởng thành...

...

Nội dung cơ bản xây dựng đô thị thông minh

Việc phát triển đô thị thông minh có thể có lợi trong việc phát triển đồng bộ, công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị...

...

Kiến trúc Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh

Đô thị thông minh là một thuật ngữ biểu thị sự tích hợp hiệu quả của hệ thống vật lý, kỹ thuật số và con người trong môi...

...

Tiêu chuẩn phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh

Việc xây dựng một đô thị thông minh là một xu thế tất yếu nhưng lại là vấn đề không hề đơn giản. Mỗi đô thị đều phải đối...

...

Công nghệ và xu hướng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tác động đến đô thị thông minh

Bối cảnh lĩnh vực Internet trong tương lai bao gồm sự đa dạng lớn về chủ đề công nghệ liên quan đến việc triển khai đô...

...

ISO 37101 Hệ thống quản lý phát triển bền vững trong cộng đồng

Tiêu chuẩn ISO 37101 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn để giúp các cộng đồng đạt được một khuôn khổ cho phép họ trở nên...

...

ISO 37120 Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình thành phố, đô thị hoặc chính quyền địa phương thực hiện đo lường...

...

Chính sách và tiêu chuẩn xây dựng đô thị thông minh của Singapore

Dựa trên thống kê, cuộc sống con người sẽ diễn ra trong khu vực đô thị, hơn một nửa dân số trái đất ngày nay đang sinh...

...

Diễn đàn thành phố thông minh thế giới hướng tới hỗ trợ sự phát triển

Hội nghị Thế giới về Thành phố thông minh, sự kiện về thành phố thông minh lớn nhất thế giới, sẽ bắt đầu trong một vài...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 5/2018 (lần 1)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 5/2018 (lần 2)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Vai trò của tiêu chuẩn hóa trong phát triển thành phố thông minh

Thành phố thông minh được hiểu là sự hội tụ của các yếu tố: cơ sở hạ tầng hiệu quả, môi trường sống thân thiện và phá...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 5/2018 (lần 3)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM mới ban hành tháng 5/2018 (lần 4)

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM của Hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) mới được ban hành và...

...

Tiêu chuẩn - Tiền để để phát triển thành phố thông minh và bền vững

Xây dựng tiêu chuẩn cho thành phố thông minh là mô hình mà nhiều quốc gia hướng tới, nhằm đảm bảo phát triển cơ sở hạ...

...

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 01 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 950/QĐ-TTg về viêc Phê duyệt Đề án phát triển đô thị...

...

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27005 giúp làm giảm nguy cơ vi phạm an ninh thông tin

Trong thế giới của chúng ta được định hướng bởi công nghệ và siêu kết nối, vi phạm về dữ liệu và tấn công mạng vẫn là...

...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

Ngày 30/6/2016 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BYT quy định QCVN 27/2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

...

Xây dựng quy chuẩn cho hàng hóa đặc sản địa phương

Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất...

...

Dự án đầu tư lớn nhất của Nhật Bản vào Việt Nam là xây dựng đô thị thông minh

Dự án lớn của Nhật Bản được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 8 tháng đầu năm là Thành phố thông minh (xã Hải Bối, Vĩnh...

...

Bàn giải pháp xây dựng thành phố thông minh bền vững

Làm thế nào để xây dựng được đô thị thông minh, phát triển nó một cách bền vững song hành với phát...

Ấn phẩm