Loading data. Please wait


Viện Gia cố Dây Inc (WRI)

WRI cam kết cung cấp cho ngành bê tông các nguồn lực kỹ thuật dựa trên nghiên cứu nhằm duy trì độ chính xác của chúng với các mã, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và yêu cầu quy định cập nhật. Chúng tôi thực hiện cam kết dựa trên kiến thức này bằng cách tài trợ cho việc tạo và cập nhật các tài nguyên được cung cấp miễn phí cho cộng đồng chuyên môn của chúng tôi.

Trong nhiều thập kỷ, Viện Gia cố Dây (WRI) là nguồn thông tin đáng tin cậy trong ngành dây hàn. Không có một con đường phát triển thẳng tắp, đơn giản nào từ những nhà phát minh đầu tiên đến việc sử dụng rộng rãi dây hàn ngày nay. Đúng như mong đợi của các kỹ sư và nhà xây dựng ban đầu, có một số phương pháp thiết kế khác nhau để gia cố bê tông - đặc biệt là ở tấm sàn và mặt đường. Những tiến bộ gần đây trong công nghệ đã tạo ra đường kính dây và vật liệu ngày càng tăng có thể hàn lại với nhau, cho phép sản phẩm được sử dụng trong nhiều bộ phận kết cấu.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm