Loading data. Please wait

Cập nhật thông tin tiêu chuẩn

Techdoc cập nhật (miễn phí) toàn bộ thông tin các loại tiêu chuẩn có trong Cơ sở dữ liệu của Techdoc khi Khách hàng Đăng ký thành viên của Techdoc. Sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn của Techdoc sẽ giúp Doanh nghiệp: 

  • Tiết kiệm thời gian – các chức năng tìm kiếm trực quan nhanh chóng cho phép quý khách tìm nhanh nội dung mình cần, tất cả thông tin được lưu trữ tập trung ở một nơi và với thông tin thư mục đầy đủ, cảnh báo, bình luận của chuyên gia, theo dõi các thay đổi và liên kết có liên quan, quý khách sẽ không cần kiểm tra bản cập nhật hay chạy so sánh tuân thủ thị trường một cách thủ công
  • Tiết kiệm tiền bạc – dịch vụ đăng ký là cách tiết kiệm chi phí nhất để truy cập các tiêu chuẩn trên toàn doanh nghiệp 
  • Giảm rủi ro – được cảnh báo về những thay đổi sắp tới của tài liệu và tiêu chuẩn nên quý khách có thể lên kế hoạch tương ứng; làm việc theo các bản cập nhật mới nhất ngay khi được xuất bản, hãy đảm bảo mọi người tiếp cận đúng tài liệu và truy cập được vào tiêu chuẩn hiện hành cũng như các phiên bản trước đó. Như vậy, quý khách sẽ có mọi thông tin cần thiết trong tay
  • Giúp quý khách phát triển và giành được nhiều cơ hội kinh doanh hơn – lộ trình kinh doanh phù hợp với những thay đổi sắp tới 

Đăng ký thành viên.

Ngoài ra, Khách hàng có thể đăng ký sử dụng Phần mềm Hệ thống Quản lý Tiêu chuẩn EWB.

Đăng ký sử dụng.

Xem thêm: 

Cập nhật tiêu chuẩn ASTM tự động và miễn phí

 

Các dịch vụ do TechDoc cung cấp:     

Vui lòng liên hệ với TechDoc: 

 


Ấn phẩm