Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Hàn Quốc

Tra cứu đầy đủ Danh mục Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KS)

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Thuật ngữ "Tiêu chuẩn KS" dùng để chỉ Tiêu chuẩn Công nghiệp Hàn Quốc, là các tiêu chuẩn quốc gia được phát triển và triển khai tại Hàn Quốc. Các tiêu chuẩn KS có khái niệm tương tự như các tiêu chuẩn ANSI ở Hoa Kỳ hoặc các tiêu chuẩn ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) được sử dụng trên toàn cầu.

Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS), trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, chịu trách nhiệm phát triển, duy trì và quảng bá các tiêu chuẩn KS. Các tiêu chuẩn này bao trùm nhiều ngành và lĩnh vực, bao gồm sản xuất, kỹ thuật, điện tử, viễn thông, hóa chất và sản phẩm tiêu dùng.

Các tiêu chuẩn KS phục vụ nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu suất của sản phẩm, thúc đẩy khả năng tương tác và tạo thuận lợi cho thương mại. Họ thiết lập các thông số kỹ thuật, yêu cầu và phương pháp thử nghiệm mà sản phẩm và dịch vụ phải đáp ứng để tuân thủ các tiêu chuẩn. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn KS thường được yêu cầu hoặc khuyến khích đối với các nhà sản xuất và doanh nghiệp hoạt động tại Hàn Quốc.

Khi một sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tiêu chuẩn KS, sản phẩm hoặc dịch vụ đó thường được cấp nhãn hiệu chứng nhận được gọi là Nhãn hiệu Tiêu chuẩn Hàn Quốc (Nhãn hiệu KS). Dấu KS chỉ ra rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đã trải qua quá trình thử nghiệm và đánh giá để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn KS hiện hành.

Điều đáng chú ý là mặc dù các tiêu chuẩn KS chủ yếu được sử dụng ở Hàn Quốc nhưng một số tiêu chuẩn KS đã được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO hoặc IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), cho phép được công nhận và tương thích trên toàn cầu.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm