Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Quốc tế về Chiếu sáng CIE

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn CIE tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) là một tổ chức quốc tế chuyên về nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực chiếu sáng và màu sắc. Tên gọi CIE còn được biết đến là "International Commission on Illumination" trong tiếng Anh.

CIE đã được thành lập vào năm 1913 và là một trong những tổ chức kỹ thuật đầu tiên trên thế giới chuyên về nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực chiếu sáng và màu sắc. Mục tiêu chính của CIE là khuyến khích và phát triển kiến thức về chiếu sáng và màu sắc, cũng như đề xuất các tiêu chuẩn và quy tắc kỹ thuật cho các ứng dụng thực tế.

CIE tập trung vào nhiều lĩnh vực liên quan đến chiếu sáng và màu sắc, bao gồm đo lường ánh sáng, tính toán và mô phỏng ánh sáng, hiệu suất và tiết kiệm năng lượng, tương thích màu sắc, cảm giác thị giác và các vấn đề liên quan khác.

CIE đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế về chiếu sáng và màu sắc. Các tiêu chuẩn CIE cung cấp các hướng dẫn và quy tắc về đo lường, phân loại và mô phỏng ánh sáng, chuẩn mực màu sắc, đánh giá hiệu suất chiếu sáng và màu sắc của các nguồn sáng, và các khía cạnh khác liên quan đến ánh sáng và màu sắc.

Tiêu chuẩn CIE đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và đồng nhất trong các ứng dụng chiếu sáng và màu sắc trên toàn cầu, đồng thời đảm bảo sự tương thích và hiệu quả trong việc sử dụng ánh sáng và màu sắc trong các lĩnh vực như kiến trúc, thiết kế ánh sáng, công nghiệp giải trí, y học và nhiều lĩnh vực khác.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm