Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Anh

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn BS tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Viện Tiêu chuẩn Anh được lấy làm tên tổ chức vào năm 1931. BSI có Biên bản ghi nhớ với Chính phủ Vương quốc Anh, xác lập vị trí của BSI là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia Vương quốc Anh được công nhận. Hoạt động như một phần không thể thiếu của BSI, Ủy ban Kỹ thuật Điện Anh (BEC) là ủy ban quốc gia của IEC tại Vương quốc Anh. BSI là một tổ chức phân phối phi lợi nhuận và cung cấp các dịch vụ toàn cầu trong các lĩnh vực liên quan đến tiêu chuẩn hóa, đánh giá hệ thống, chứng nhận sản phẩm, đào tạo và dịch vụ tư vấn.

Danh mục BSI chứa hơn 50.000 tiêu chuẩn ở định dạng PDF, trong đó có 31.000 tiêu chuẩn hiện hành. Nó bao gồm các tiêu chuẩn có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, các tiêu chuẩn Châu Âu từ CEN/CENELEC và các tiêu chuẩn quốc tế từ ISO và IEC đã được áp dụng ở Anh. Tiêu chuẩn BSI bao gồm xây dựng và kỹ thuật dân dụng, vật liệu và hóa chất, công nghệ điện, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, hệ thống quản lý và công nghệ thông tin.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm