Loading data. Please wait

Tin tức / Tiêu chuẩn

Khả năng tiếp cận cho người khuyết tật

Xem chi tiết: Danh mục các tiêu chuẩn về Công thái học (Ergonomics)

 

Hơn một tỷ người trên khắp thế giới mắc một số dạng khuyết tật, vì vậy việc đảm bảo mọi người, đăck biệt là người khuyết tật, đều có thể tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và môi trường là điều cơ bản về nhân quyền. Các tiêu chuẩn có vai trò quan trọng trong vấn đề đó. Đây chính là lý do tại sao Tổ chức ISO đã xây dựng ISO/IEC Guide 71 "Hướng dẫn đề cập đến khả năng tiếp cận trong tiêu chuẩn" giải quyết khả năng tiếp cận trong các tiêu chuẩn.

Nhằm hướng vào các nhà xây dựng tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 71 giúp đảm bảo rằng các vấn đề về khả năng tiếp cận được xem xét khi xây dựng hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn. Do yếu tố chính của khả năng tiếp cận là công thái học của con người nên ISO cũng có hướng dẫn về dữ liệu công thái học để hỗ trợ người dùng ISO/IEC Guide 71 và vừa được cập nhật.

ISO/TR 22411, Dữ liệu về công thái học được sử dụng khi áp dụng ISO/IEC Guide 71:2014, giúp các nhà xây dựng tiêu chuẩn hiểu được đặc điểm và khả năng con người của người khuyết tật và người lớn tuổi.

Hướng dẫn này cung cấp dữ liệu và kiến thức định lượng cũng như dữ liệu theo ngữ cảnh và nhiệm vụ cụ thể, tất cả đều dựa trên nghiên cứu về công thái học. Dữ liệu tập trung vào tác động của lão hóa và/hoặc hậu quả của nhiều loại khuyết tật về cảm giác, thể chất và nhận thức ở con người.

Mặc dù chủ yếu nhắm đến các nhà xây dựng tiêu chuẩn, ISO/TR 22411 cũng có thể được các nhà nghiên cứu công thái học và nhà thiết kế sử dụng để hỗ trợ phát triển các sản phẩm, hệ thống, dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất dễ tiếp cận hơn.

ISO/TR 22411 vừa được cập nhật với dữ liệu mới hoặc phức tạp hơn hiện có. Hơn nữa, ấn bản mới này bao gồm việc cung cấp, trong phần phụ lục, văn bản thay thế cho các hình và bảng để giúp người đọc khiếm thị dễ tiếp cận hơn.

ISO/TR 22411 được xây dựng bởi Ban kỹ thuật ISO ISO/TC 159 "Công thái học (Ergonomics), do Cơ quan Tiêu chuẩn Đức (DIN) làm Ban thư ký..


Ấn phẩm