Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Nga

 
 
GOST là viết tắt của "Gosudarstvennyy Standart", nghĩa là "Tiêu chuẩn Nhà nước" trong tiếng Nga. GOST là hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Liên Xô cũ và các quốc gia kế thừa Liên Xô, bao gồm Nga và các quốc gia thành viên Cộng hòa Hợp tác Kinh tế (CIS).

Hệ thống tiêu chuẩn GOST được đặt ra và quản lý bởi các cơ quan tiêu chuẩn và quy định ở mỗi quốc gia. GOST bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định và quy trình cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghiệp, xây dựng, sản xuất, hàng hóa và dịch vụ.

Các tiêu chuẩn GOST đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tương thích, an toàn và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ trong các quốc gia sử dụng hệ thống tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn GOST thường được áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng, quản lý chất lượng, an toàn, kỹ thuật xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.

Trước đây, GOST đã được áp dụng rộng rãi trong toàn Liên Xô và các quốc gia kế thừa. Tuy nhiên, từ năm 1992, các quốc gia trong khu vực CIS đã chuyển từ hệ thống tiêu chuẩn GOST sang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO (International Organization for Standardization) và EN (European Norms). Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn GOST vẫn còn được sử dụng trong một số lĩnh vực và ngành công nghiệp tại Nga và các quốc gia CIS.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm