Loading data. Please wait

Tin tức / Quy chuẩn quốc gia (QCVN)

Dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây lương thực có hạt

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây lương thực có hạt.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN này do Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo.

Xem chi tiết:


...

Tương lai của nông nghiệp

Thách thức đến từ việc làm thế nào để cung cấp lương thực cho lượng dân số bùng nổ trong tương lai một cách bền vững,...

...

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về phòng cháy chữa cháy, cây trồng, máy nông nghiệp, ống nước thải

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định công bố các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về phòng cháy chữa cháy, cây...

...

Dự thảo hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp cho máy móc nông nghiệp và thủy sản

Ngày 29/5/2018, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo hướng dẫn về việc cấp giấy...

...

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã gửi lấy ý kiến rộng rãi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy...

...

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã gửi lấy ý kiến rộng rãi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy...

...

Thế nào là một sản phẩm nông nghiệp hữu cơ?

Là bất kỳ sản phẩm nào (bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dệt may, thủ công mỹ nghệ…) được sản xuất phù hợp với các nguyên...

...

Nhiều hỗ trợ cho gia đình sản xuất sản phẩm hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018; trong đó quy định rõ về các...

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 10910:2016

Sesame seeds. Technical requirements

TCVN 8550:2011

Crops seed. Field inspection method

TCVN 8551:2010

Plants. Method for sampling and preparing sample.

QCVN 01-111:2012/BNNPTNT

National technical regulations on procedure for surveillance, monitoring and treatment of scale insects associated with imported plant varieties

TCVN 9015-2:2011

Plants. Determination of total calcium and magnesium. Part 2: Atomic Absorption Spectrometric (AAS) method.

QCVN 01-38:2010/BNNPTNT

National technical regulation on Surveillance method of plant pests

QCVN 01-116:2012/BNNPTNT

National technical regulations on procedure for Phytophagous mite of imported plant varieties in isolated quarantine area

TCVN 8742:2011

Plant. Determination of nitrate and nitrite by colorimetric method.

QCVN 01-17:2010/BNNPTNT

National technical regulation on the procedure for monitoring of pests on imported citrus varieties in isolated quarantine area

TCVN 8548:2011

Crops seed. Testing methods

TCVN 8547:2011

Crops seed. Method for control plot test

Ấn phẩm