Loading data. Please wait

Tin tức / Thử nghiệm, giám định và hiệu chuẩn

...

Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu

Ngày 15/8/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu

...

Cần phân biệt giữa kiểm định và hiệu chuẩn

Có sự khác biệt giữa khái niệm kiểm định và hiệu chuẩn

...

Quản lý mũ bảo hiểm phải tăng cường hậu kiểm

Đề cập giải pháp quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trước tiên, cần tăng cường hậu kiểm mũ bảo hiểm

...

Thông báo tiến trình chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/ IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

...

Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5

Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đô xăng dầu

...

Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Theo nội dung của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 02/02/2018 về việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012), việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực phẩm nhập khẩu của Quý Doanh nghiệp với một số điều chỉnh kể từ 02/02/2018 như sau: