Loading data. Please wait

Tin tức / Chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

 

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BYT về thu hồi và xử lý thực phẩm  không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể tự lựa chọn áp dụng các hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi trong trường hợp thu hồi tự nguyện.


Với thu hồi tự nguyện thì trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được phản ánh về sản phẩm không bảo đảm an toàn nếu xác định sản phẩm thuộc trường hợp phải thu hồi, chủ sản phẩm có trách nhiệm:

- Thông báo bằng điện thoại, email hoặc các hình thức thông báo phù hợp khác, sau đó thông báo bằng văn bản tới toàn hệ thống sản xuất, kinh doanh để dừng việc sản xuất, kinh doanh và thực hiện thu hồi sản phẩm;

- Thông báo bằng văn bản tới các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm về việc thu hồi sản phẩm.

Lưu ý: khi thông báo bằng văn bản phải nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sản phẩm và nhà sản xuất, tên sản phẩm, quy cách bao gói, số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn dùng, số lượng, lý do thu hồi sản phẩm,...

Xem chi tiết Thông tư 23/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Xem chi tiết Thông tư.


...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

Quy chuẩn quốc gia (QCVN) này quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sữa...

...

Công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng

Ngày 21/12/2017 Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 4755/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu...

...

Dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã triển khai việc xây dựng dự thảo Nghị...

...

Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật và gửi...

...

Bãi bỏ 28 TTHC về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 2318/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an...

...

Bãi bỏ danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mã số HS

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3741/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Bộ...

...

Đề xuất giảm phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý...

...

Doanh nghiệp chế biến thực phẩm và lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các tổ chức, doanh nghiệp trong...

...

Đưa an toàn thực phẩm lên tầm cao mới

Một số chuyên gia tham gia vào việc sửa đổi ISO 22000 giải thích tại sao phiên bản mới của tiêu chuẩn là một phản ứng...

...

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 4/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ấn phẩm