Loading data. Please wait

Tin tức / Quy chuẩn quốc gia (QCVN)

Ban hành Quy chuẩn quốc gia QCVN về thuốc thú ý

 

Ngày 14/8/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung (QCVN01-187:2018/BNNPTNT). QCVN 01-187:2018/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn.

Thuốc thú y tiêm: là các chế phẩm vô khuẩn, được bào chế ở dạng dung dịch, hỗn dịch hoặc nhũ tương, đưa vào cơ thể động vật bằng các đường tiêm khác nhau.

Tài liệu viện dẫn

 • QCVN 01-03:2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y.
 • TCVN 8684:2011, Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y - Phép thử độ thuần khiết.
 • Tiêu chuẩn Asean về vắc xin thú y (Asean standards for Animal vaccines).

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật về chất lượng đối với các sản phẩm thuốc thú y sau đây:

 • Thuốc thú y bột pha tiêm
 • Thuốc thú y nhỏ mắt
 • Thuốc thú y nhỏ tai
 • Thuốc thú y nhỏ mũi, xịt mũi
 • Thuốc thú y bột uống hoặc trộn thức ăn
 • Thuốc thú y cốm
 • Thuốc thú y dạng dung dịch uống
 • Thuốc thú y dạng hỗn dịch uống
 • Thuốc thú y dạng nhũ tương uống
 • Thuốc thú y mềm dùng trên da và niêm mạc
 • Thuốc thú y viên nén
 • Thuốc thú y viên nang
 • Hóa chất dùng trong thú y

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2019

Xem chi tiết Thông tư.


...

Quản lý an toàn đối với chế phẩm diệt công trùng, diệt khuẩn dùng trong gia đình và y tế

Ngày 25/7/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BYT về việc ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng...

...

Ban hành Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thuốc (thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm),...

...

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ Y tế

Ngày 25/7/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng...

...

Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu của Nhật Bản

Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc...

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 3301:1980

Dipterex tablet

TCVN 6711:2010

Maximum residue limits for veterinary drugs in food

QCVN 01-42:2011/BNNPTNT

Veterinary hygiene conditions of  Trial establishment  for testing of veterinary drugs

TCVN 6712:2000

Guidelines for the establishment of a regulatory programme for control of veterinary drug residues in foods

QCVN 01-03:2009/BNNPTNT

National technical regulation on Veterinary drugs – Sampling for quality control

QCVN 01-40:2011/BNNPTNT

National technical regulation on veterinary hygiene requirement for a veterinary drug trading establisment

TCVN 6711:2000

List of maximum residue limits for veterinary drugs

Ấn phẩm