Loading data. Please wait

Tin tức / Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận Sản phẩm theo Tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản

Lưu ý quan trọng:

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới trong nhiều ngành công nghiệp và tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản JIS nằm trong số những tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới. Các công ty Nhật Bản đã nổi tiếng về chất lượng và độ tin cậy, và các cơ quan chính phủ thường công nhận sản phẩm của họ.

Chứng nhận sản phẩm do nhiều cơ quan chính phủ khác nhau thực hiện, bao gồm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) và các cơ quan quản lý khác. Các cơ quan chính phủ này giúp người tiêu dùng xác định xem sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu an toàn cụ thể hay không.

Dấu chứng nhận JIS là một trong những Dấu chứng nhận sản phẩm dễ nhận biết nhất của Nhật Bản, xuất hiện trên mọi thứ từ đồ điện tử đến bao bì thực phẩm. Bạn cũng có thể tìm thấy nó trong nhiều sản phẩm được nhập khẩu từ Châu Á hoặc Châu Âu.

Chứng nhận JIS là gì?

Các loại Dấu chứng nhận JIS hiện hành có thể được sử dụng làm tiêu chí đánh giá sự phù hợp là:

 

Tiêu chuẩn JIS về sản phẩm quy định đầy đủ các yêu cầu về chất lượng đối với sản phẩm để được chứng nhận. (tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật đầy đủ)

Tiêu chuẩn JIS về sản phẩm quy định các yêu cầu từng phần (như chất lượng, hiệu suất và an toàn) đối với các sản phẩm liên quan (tiêu chuẩn mô-đun)

Tiêu chuẩn JIS về sản phẩm quy định công nghệ xử lý cho sản phẩm

Tiêu chuẩn JIS là tiêu chuẩn quốc gia do Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JISC được giao chủ trì xây dựng và công bố, một tổ chức tập hợp các chuyên gia kỹ thuật của các công ty tại Nhật Bản. Dấu chứng nhận JIS cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng được sử dụng để tạo ra sản phẩm hoặc tạo ra dịch vụ và xác nhận rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn JIS đó.

JIS là viết tắt của Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản, nhưng không phải chỉ có một bộ tiêu chuẩn, có rất nhiều bộ tiêu chuẩn trong nhiều lĩnh vực khác nhau phục vụ cho các mục đích khác nhau và tất cả chúng đều được thể hiện bằng logo riêng.

Mục đích của Tiêu chuẩn JIS là đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đến sản xuất và kinh doanh hàng hóa có thể trao đổi cụ thể và rõ ràng về các thông số kỹ thuật cũng như việc sử dụng nguyên liệu của họ. Tiêu chuẩn JIS cũng được sử dụng để đo lường việc kiểm soát chất lượng, cung cấp ngôn ngữ chung cho tất cả những người tham gia vào quy trình.

Dấu chứng nhận JIS là biểu tượng cho sự tin cậy của người tiêu dùng và các công ty phải thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình theo tiêu chuẩn JIS. Dấu chứng nhận JIS cũng đóng một vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế vì nó chỉ ra rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các yêu cầu do Tiêu chuẩn JIS quy định.

Cách đăng ký Dấu chứng nhận JIS tại Nhật Bản

Dấu chứng nhận JIS là dấu chứng nhận sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia của Nhật Bản và được Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Nhật Bản (JQA) quản lý. Dấu Chứng nhận JIS đã xuất hiện từ năm 2005, khi nó lần đầu tiên xuất hiện trên máy móc công nghiệp và sau đó là trên các sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh doanh.

Trình tự đạt được Dấu chứng nhận JIS:

Tìm kiếm lựa chọn tổ chức chứng nhận được chỉ định

Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA) có các tổ chức chứng nhận được ủy quyền trên khắp Nhật Bản sẽ giúp bạn đăng ký chứng nhận JIS của mình. Các tổ chức này sẽ giúp bạn lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với sản phẩm của bạn và hướng dẫn quy trình đăng ký. Các tổ chức này cũng có thể cung cấp dịch vụ tư vấn để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và đạt được các chứng chỉ như ISO 9000 hoặc ISO 14000.

· Nộp đơn

Các doanh nghiệp phải nộp đơn cho Công ty JIS Mark.

Chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá tại doanh nghiệp

Các tôt chức chứng nhận cử đoàn chuyên gia tiến hành đánh giá tại cơ sở sản xuất miễn phí cho người nộp đơn. Chuyên gia đánh giá cũng sẽ kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và xác nhận rằng hệ thống đó đáp ứng các tiêu chuẩn JIS hay không. Nếu không, bạn sẽ phải thực hiện các cải tiến trước khi áp dụng lại hoặc chọn tiêu chuẩn khác để tuân thủ trước.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn JIS

Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện bởi một cơ quan chứng nhận độc lập được chính phủ Nhật Bản công nhận. Các sản phẩm phải được kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn JIS liên quan, có thể được thực hiện ở Nhật Bản hoặc các quốc gia khác. Cơ quan chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp để chứng minh sản phẩm của doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn JIS.

Phê duyệt hoặc từ chối

Sau khi doanh nghiệp đã gửi tất cả các tài liệu của mình, bao gồm cả những tài liệu cần thiết để đánh giá, thử nghiệm, một nhân viên của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ kiểm tra chúng và quyết định xem có chấp thuận việc sử dụng Dấu chứng nhận JIS trên sản phẩm của doanh nghiệp hay không. Nếu được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ được gửi giấy chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm của bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu do pháp luật đặt ra và do đó, phải được gắn Dấu chứng nhận JIS mà không bị hạn chế.

Thỏa thuận sử dụng Dấu chứng nhận JIS

Trước tiên, người nộp đơn phải đồng ý với Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhất Bản (JISC) về việc sử dụng Dấu chứng nhận JIS và trả phí cho từng Dấu chứng nhận JIS để được cấp phép sử dụng. Khoản phí này tùy thuộc vào việc nó được sử dụng ở Nhật Bản hay ở nước ngoài, liệu nó được sử dụng cùng với các Dấu chứng nhận khác hay không và các yếu tố khác như kích thước bao bì sản phẩm hoặc tài liệu quảng cáo được sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

Giám sát Dấu chứng nhận JIS

Để xác nhận xem sản phẩm có duy trì việc đáp ứng yêu cầu hay không, chuyên gia đánh giá tiến hành kiểm tra theo dõi định kỳ tại các doanh nghiệp hoặc văn phòng nơi sản phẩm được sản xuất hoặc bán hoặc tại các trung tâm dịch vụ nơi cung cấp dịch vụ. Chuyên gia đánh giá kiểm tra các hệ thống quản lý chất lượng được triển khai tại các địa điểm này, xác nhận xem các quy trình có tuân thủ các yêu cầu được nêu trong tài liệu tiêu chuẩn hay không, kiểm tra xem có tài liệu cần thiết hay không, bằng chứng chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu của tài liệu hay tiêu chuẩn JIS...

 

Thử nghiệm sản phẩm ban đầu

 

Việc lấy mẫu cần thiết để kiểm tra sản phẩm phải được nhân viên Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Nhật Bản (JQA) thực hiện ngẫu nhiên đối với số lượng mẫu cần thiết.

 

Địa điểm thử nghiệm

 

Việc kiểm tra sản phẩm có thể được tiến hành theo một trong những cách sau.

 

  • Kiểm tra tại địa điểm kiểm tra của JQA.
  • Chứng kiến cuộc kiểm tra tại địa điểm của doanh nghiệp được đánh giá bằng cách sử dụng cơ sở kiểm tra của doanh nghiệp dưới sự chứng kiến của nhân viên JQA.
  • Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm do JQA ký hợp đồng thầu phụ (trong trường hợp đã ký hợp đồng).
  • Việc sử dụng dữ liệu thử nghiệm thu được thông qua tổ chức thử nghiệm khác sẽ được gửi để sử dụng trên ứng dụng.

 

Chứng chỉ PSE ở Nhật Bản là gì? 

Dấu chứng nhận Bắt buộc PSE là bắt buộc áp dụng đối với nhiều thiết bị và vật liệu điện khi vào thị trường Nhật Bản. Mục đích của việc chứng nhận Dấu PSE là để thông báo cho người mua rằng sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đặt ra. Nó cũng giúp loại bỏ các sản phẩm giả, kém chất lượng được bán ở Nhật Bản.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) xác định các tiêu chuẩn cho thiết bị PSE, bao gồm các yêu cầu về hiệu suất an toàn và phương pháp thử nghiệm. Các nhà sản xuất đáp ứng được các tiêu chuẩn này có thể nộp đơn xin chứng nhận từ METI. Việc bán thiết bị PSE không đủ tiêu chuẩn ở Nhật Bản là bất hợp pháp trừ khi được METI miễn yêu cầu do một tình huống đặc biệt, chẳng hạn như mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất số lượng nhỏ.

Tầm quan trọng của việc hiểu rõ các Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS là gì?

Biết cách thức hoạt động của các tiêu chuẩn này là điều cần thiết để đảm bảo rằng hàng hóa của bạn luôn nguyên vẹn khi đưa chúng ra thị trường. Nếu hàng hóa của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn JIS này, có thể chúng sẽ không được người tiêu dùng chấp nhận, những người chỉ mong muốn những sản phẩm chất lượng tốt nhất từ nhà cung cấp của họ.

Phần kết luận

Gần đây, chứng nhận sản phẩm ở Nhật Bản ngày càng trở nên quan trọng và sự gia tăng này phù hợp với sự gia tăng các quy định về nhu cầu chứng nhận. Cũng có phong trào hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế, nhanh chóng thay thế các quy định trước đây.
Các tiêu chuẩn và phương pháp được sử dụng để chứng nhận một sản phẩm khác nhau tùy theo từng chứng nhận, vì vậy nếu muốn sản phẩm của mình được trao một trong số các chứng nhận đó, bạn nên liên hệ trực tiếp với họ để biết thêm thông tin về quy trình chứng nhận.

 


...

Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC)

Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC), là cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm...

Ấn phẩm