Loading data. Please wait

Kết quả tìm kiếm: "Hydro" »

...

Tất cả đã sẵn sàng với tàu chạy hydro

Tàu hỏa từ lâu đã là một trong những hình thức vận chuyển sạch hơn. Trong cuộc đua nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu, ngành công nghiệp tàu chạy bằng hydro đang tiến về phía trước và IEC đang cung cấp các tiêu chuẩn