Loading data. Please wait


Hiệp hội Công trình Nước Hoa Kỳ (AWWA)

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn AWWA tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

AWWA (American Water Works Association) là Hiệp hội Công trình Nước Hoa Kỳ, một tổ chức chuyên về nghiên cứu, giáo dục và tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực nguồn nước và công trình cấp nước tại Hoa Kỳ.

AWWA được thành lập vào năm 1881 và hiện nay là một tổ chức hàng đầu trong ngành công trình cấp nước tại Hoa Kỳ. Nhiệm vụ chính của AWWA là nghiên cứu, phát triển và chia sẻ kiến thức về nguồn nước, quản lý và vận hành hệ thống cấp nước, công nghệ và tiêu chuẩn liên quan. AWWA cũng cung cấp các khóa học, tài liệu hướng dẫn và các dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các chuyên gia và chuyên gia trong ngành nước.

Một phần quan trọng của hoạt động của AWWA là việc phát triển và công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình cấp nước. Các tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về chất lượng nước, thiết kế và xây dựng hệ thống cấp nước, quy trình điều hành và bảo trì, an toàn và bảo vệ môi trường. Các tiêu chuẩn AWWA đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, hiệu suất và bền vững của hệ thống cấp nước tại Hoa Kỳ.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm